Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

De Belg ‘heeft een baksteen in de maag’, maar bouwwerven zelf zorgen voor veel juridische geschillen. Van alle mogelijke oplossingen hiervoor, wordt bemiddeling nog vaak onderschat. Dit ondanks het feit dat het goede resultaten oplevert. Er bestaan ook commissies en organen die zo snel mogelijk problemen moeten oplossen, zoals de Verzoeningscommissie Bouw.


De risico’s die bij een bouwwerf komen kijken

Vincent Locus, Sales Director Technical Expertise & External Relations bij ARAG legt uit: “Bij de bouw, verbouwing of renovatie van een goed leveren zowel de architect als de aannemer en de onderaannemers belangrijk werk af. Bij de uitwerking van de plannen of bij de technische uitvoering is een fout snel gemaakt. Dat zorgt dan weer voor vertraging bij de uitvoering of de oplevering van de werken. Deze risico’s zie je niet alleen bij een bouw of renovatie, maar ook bijvoorbeeld bij het plaatsen van een veranda.”

ARAG ziet het vaakst geschillen opduiken rond:
- Niet-conforme materialen die geleverd of geplaatst werden.
- Niet respecteren van de timing voor de bouw, renovatie of verbouwing van een goed of bij de
levering van materiaal, wat kan zorgen voor vertragingen op een werf.
- Schade door slechte weersomstandigheden, bij vertragingen bij de uitvoering
- Problemen met de stabiliteit van het gebouw
- Problemen met de waterdichtheid van het gebouw


Advies, begeleiding en bemiddeling zijn preventiemiddelen

Wie geniet van rechtsbijstand bij ARAG kan bij een conflict of als hij zich zorgen maakt, contact opnemen met de telefonische juridische hulplijn Legal Help Line van ARAG. Gespecialiseerde en ervaren juristen geven daar advies, informatie en raad over de te nemen stappen, ongeacht er sprake is van een geschil.

“De rol van een verzekeraar is om alles in het werk te stellen om een conflict te vermijden. Als er toch een conflict opduikt, is het belangrijk om zeer snel een oplossing te vinden.
Bij bouwgeschillen moet je een snelle en pragmatische oplossing vinden om te voorkomen dat de werf maandenlang stil ligt door een juridische procedure. Daarom raden de experts van ARAG bemiddeling aan waar die mogelijk is”,
zegt Vincent Locus.


Juridische bescherming bij bouwgeschillen met een bouwvergunning

ARAG neemt in het product LegalU voor particulieren ook geschillen op die te maken hebben met een bouwwerf waarvoor een bouwvergunning nodig is. ARAG neemt ook de juridische bescherming op zich bij ‘bouwcontracten’ (bijvoorbeeld bouw, renovatie of afbraak) waarbij de tussenkomst van een architect en een bouwvergunning noodzakelijk zijn. De eigenaars zijn gedekt na een wachttijd van 36 maanden na het onderschrijven van de bescherming. ARAG is de eerste rechtsbijstandsverzekeraar die deze garantie op de markt brengt.

Mits enkele kleine aanpassingen is ARAG LegalU fiscaal aftrekbaar, eens het voorstel van minister van Justitie Koen Geens daarover is goedgekeurd.


Wie draagt de kosten van de experts bij bemiddeling of bij een proces?

Bij de buitengerechtelijke fase neemt ARAG de kosten van de bemiddelaar of de advocaat op zich, als het nodig is om er een aan te stellen om de verzekerde bij te staan tijdens de bemiddeling. De verzekerde kan zich ook laten bijstaan door externe specialisten om de verantwoordelijkheden te bepalen en de draagwijdte van fouten bij de constructie te berekenen. Hun erelonen worden door ARAG vergoed. Indien nodig stelt de rechtsbijstandsverzekeraar voor om het dossier voor de Verzoeningscommissie Bouw te brengen.

“Als de bemiddeling faalt, nemen wij het dossier in handen om de zaak voor de rechter te brengen. Die procedure zorgt voor een niet te verwaarlozen kost omdat je een advocaat moet aannemen, mogelijk een gerechtsdeurwaarder of een juridisch expert moet aanstellen, enz. Dat gaat soms om sommen waarvoor de verzekerde niet altijd de middelen heeft. De rol van een rechtsbijstandsverzekeraar is om al het mogelijke te doen om deze bedragen op zich te nemen, binnen de financiële enveloppe van het contract”, besluit Vincent Locus.


Lees meer

De bouw- en verbouwgids van ARAG

Van plan om te bouwen of te verbouwen? Heeft u vragen omtrent de verschillende stappen die dit project tot een goed einde brengen? Ontdek 10 handige tips die ongetwijfeld van pas komen!

ARAG LegalUARAG LegalU is de rechtsbijstandsverzekering bij uitstek. Dit verzekeringsproduct dekt alle domeinen in uw privésfeer, inclusief bouw- en renovatiegeschillen alsook de echtscheiding.