Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Wat is het doel van
een rechtsbijstandsverzekering?De rechtsbijstandsverzekering beschermt uw belangen en adviseert u bij geschillen
of risico's op geschillen. Het toepassingsgebied van de interventie is breed:
het varieert van minnelijke schikkingen tot mogelijke gerechtelijke procedures.
Ze omvat ook de kosten in verband met deze procedures.

 

Wat zijn de voordelen van rechtsbijstand?

Gemoedsrust

Leef met een gerust hart, in de
wetenschap dat u en uw gezinsleden
gedekt zijn bij geschillen in
uw privéleven.

Conflictpreventie

Door te kiezen voor rechtsbijstand krijgt u van ons bij risico op een rechtszaak preventief advies. Dit verkleint het risico dat een vervelende situatie erger wordt.

Dekking van de kosten

Indien een geschil niet in der minne kan worden geregeld, maak u dan geen zorgen: de rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van de gerechtelijke stappen en procedures in verband met het geschil.

 

Waarom een aparte rechtsbijstand?

 
 

U bent volledig
onafhankelijk verzekerd

Door een rechtsbijstandsverzekeraar te kiezen die onafhankelijk is van uw andere verzekeraars, vermijdt u belangenconflicten in het beheer van uw geschil. In België brengt ARAG niets anders op de markt dan rechtsbijstandsverzekeringen.

 

U geniet van een bredere dekking

Onafhankelijke rechtsbijstand biedt u een uitgebreidere
dekking dan de standaard rechtsbijstand die in uw
aansprakelijkheids- of woningverzekering is opgenomen.

 

Ze kan onder bepaalde
voorwaarden fiscaal worden ingebracht

De wet laat toe dat ondertekenaars van een rechtsbijstandsverzekering die aan bepaalde voorwaarden inzake dekking en interventieplafonds voldoet, genieten van een belastingvermindering van 40% op hun premie, met een maximum van 320 euro en onder voorbehoud van indexering.

 

Uw kind werd door een hond gebeten.

De leverancier beschadigde uw hek toen hij stookolie kwam leveren.
Ook verhaal op de leverancier wiens levering niet in overeenstemming is met wat is overeengekomen, is gedekt.

Takken van de boom van uw buurman vielen op uw dak, waardoor het schade heeft opgelopen.
Niet gedekt is dan weer verhaal op uw buurman als hij de afstanden voor aanplanting niet respecteert.

U wordt ervan beschuldigd dat u buiten de toegestane uren een vuilniszak hebt buitengezet en u krijgt een boete. U vindt dat u in uw recht bent en wilt deze boete betwisten.

 

Ontdek onze verzekeringsproducten voor particulieren


Wij stellen voor dat u onze formules overloopt om de
verzekeringsformule voor rechtsbijstand te kiezen
die bij u past.