Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Een inbreuk melden: klokkenluider

Een inbreuk, niet een klacht

Overeenkomstig de wet van 28 november 2022*, stelt ARAG passende informatie ter beschikking over het gebruik van de interne meldingskanalen bij ARAG alsmede de procedures voor externe meldingen aan de federale coördinator en aan de bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, aan instellingen, organen en instanties van de Unie.

Je vindt hier alle informatie erover, in het bijzonder over de verschillende betrokken type inbreuken. ARAG aanvaardt anonieme meldingen van inbreuken en volgt ze op.

Houd er rekening mee dat deze procedure niet van toepassing is op klachten over onze diensten: u vindt de procedure voor het indienen van een dergelijke klacht hier.

Wil je een inbruik melden?

Je kan dit altijd doen, naar je eigen keuze:

- naar de Head of Legal and Compliance, via ;

- per postbrief: ARAG SE – Branch Belgium, ter attentie van de Head of Legal and Compliance, Marsveldplein 5 5 te à 1050 Brussel, België, met de vermelding « Vertrouwelijk »;

- via een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn, op afspraak bij de Head of Legal and Compliance;

- door een formulier in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alleen de personen die zijn aangewezen als meldingsbeheerder kunnen de melding lezen.

QR klokkenluider

Wens je iets te melden met behulp van je smartphone? Scan dan deze QR-code.

Wens je iets te melden met behulp van je computer? Klik dan hier om een melding te maken.

* Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector