Disclaimer & Privacy Policy ARAG SE – Branch Belgium

De website is eigendom van ARAG SE – Branch Belgium.

Contactgegevens
ARAG SE – Branch Belgium

Marsveldplein 5
1050 Brussel

Tel: 02/643 12 11
Fax: 02/643 13 01

E-mail: info@ARAG.be
Ondernemingsnummer: 0846.419.822

ARAG SE

ARAG Platz 1
40478 Düsseldorf, Duitsland
HR Rechtbank van eerste aanleg van Düsseldorf, HRB 66846

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Disclaimer
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds contact opnemen met ARAG SE – Branch Belgium, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, of via info@ARAG.be en via bovengenoemd telefoon- en faxnummer.

ARAG SE – Branch Belgium levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal ARAG SE – Branch Belgium de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ARAG SE – Branch Belgium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ARAG SE – Branch Belgium geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ARAG SE – Branch Belgium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ARAG SE – Branch Belgium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

E-mail
Door het overmaken van uw e-mailadres, geeft u toestemming aan de maatschappij ARAG SE – Branch Belgium om deze persoonlijke gegevens te bewaren en om ze te gebruiken als communicatiemiddel bij iedere externe correspondentie.

Facebook Tracking
Op ARAG.be wordt gebruikt gemaakt van Conversion Tracking en/of Custom Audiences. Op dezelfde manier als beschreven in de paragraaf ‘Gebruik van cookies’ wordt deze tracking ingezet om de gebruiker zo gericht mogelijk te voorzien van informatie en te informeren over onze producten. Ook hier zijn ‘opt-out’ mogelijkheden van toepassing zoals beschreven verder in dit document.

Google Analytics & Adwords
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Persoonlijk informatie die ter identificatie zou kunnen leiden (e-mailadres, credit card gegevens, name,..) zijn geen onderdeel van de tracking door Google. Op grond van Europees Recht wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Tevens maakt ARAG SE – Branch Belgium op haar website gebruik van een de eerder genoemde derde-partij DoubleClick cookie. Deze verzamelt demografische en interessegegevens. Op deze manier kunnen wij een nog betere service aanbieden die aansluit bij uw wensen en voorkeuren.

U kunt het gebruik van cookies en tracking weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De data die door ons zijn verzonden en gelinkt naar cookies en kenmerken die gebruikers of advertenties kunnen identificeren worden automatisch verwijderd na 14 maanden. Data die deze periode heeft bereikt wordt automatisch een keer per maand verwijderd. Voor meer informatie over termijnen en data veiligheid, ga naar:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

en

https://policies.google.com/?hl=en

Om te voorkomen dat Universal Analytics data verzamelt afkomstig van verschillende devices, moet u voor ieder gebruikte systeem aangeven dat u dit niet wilt.

Als u hier klikt wordt de opt-out cookie geplaatst: Zet Google Analytics uit

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ARAG SE – Branch Belgium of rechthoudende derden.

Privacybeleid
ARAG, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden dit strikt aansluiten bij de ARAG dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich per post richten tot ARAG SE – Branch Belgium, Marsveldplein 5, 1050 Brussel of per e-mail via info@ARAG.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij ARAG aangesloten organisaties.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ARAG SE – Branch Belgium, Marsveldplein 5, 1050 Brussel of via info@ARAG.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

De volgende cookies worden gebruikt en zou u dus ook kunnen terugvinden na uw bezoek aan www.arag.be:

Naam: Vervaldatum: Omschrijving:
_ga 2 jaar Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
_gat 10 minuten Technische cookie met betrekking tot aantal ver- zoeken dat ineens verstuurd kan worden. Deze Cookie slaat geen gebruikersinformatie op.

Hoe wenst u de cookies te beheren?

[an error occurred while processing this directive]

Social Media
ARAG SE – Branch Belgium is op verschillende social media actief. U kunt op verschillende manieren informatie die ARAG SE – Branch Belgium plaatst delen binnen uw eigen netwerk of dat van iemand anders. Dit gebeurt via buttons op social media, onder andere LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze buttons waarmee de informatie kan worden gedeeld, komen van en zijn gerealiseerd door deze zelfde social media platforms. Als u met een druk op de button de informatie deelt wordt door het betreffende social media platform een cookie geplaatst. ARAG SE _ Branch Belgium heeft hierop geen invloed. Om hier verdere informatie over te krijgen, verwijzen wij u door naar de betreffende social media platforms. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer & privacy policy, stuur deze schriftelijk aan ARAG SE – Branch Belgium, afdeling Legal, Marsveldplein 5, 1050 Brussel.

Wijzigingen
ARAG SE – Branch Belgium houdt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wetgeving, algemene ontwikkelingen of online diensten. Bekijk daarom regelmatig de laatst gepubliceerde versie.

Brussel, 14/02/2017