Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Gebruiksvoorwaarden van de site

Door uw bezoek voort te zetten, bevestigt u dat u deze disclaimer hebt gelezen en de inhoud ervan aanvaardt.

1. Algemene en commerciële informatie die voor u beschikbaar is

Wij stellen algemene en commerciële informatie ter beschikking van de bezoekers van onze site, of het nu gaat om klanten, partners of gewoon om geïnteresseerden in rechtsbescherming.

Wij stellen alles in het werk om u nuttige, correcte, passende en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet instaan voor de geldigheid of de volledigheid van deze informatie.

ARAG SE - Branch Belgium kan niet wettelijk of contractueel aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, met uitzondering van bedrog of aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

De inhoud van deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden gewijzigd, aangepast of verwijderd.

ARAG SE - Branch Belgium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het slecht functioneren of niet beschikbaar zijn van haar website.

De productinformatie op onze website mag op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanbeveling of een aanbod, noch mag het worden beschouwd als een advies dat deze producten geschikt zijn voor uw eisen en behoeften.

Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met uw makelaar en kennis nemen van de algemene en bijzondere toepassingsvoorwaarden (met inbegrip van het IPID-informatieblad), die de enige manier zijn om de exacte draagwijdte van de garantie te bepalen. Deze voorwaarden staan te uwer beschikking hier.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar dergelijke websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ARAG SE - Branch Belgium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. ARAG SE - Branch Belgium behoudt zich het recht voor om deze hyperlinks op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving te verwijderen.

ARAG SE - Branch Belgium is actief op verschillende sociale netwerken. U kunt toegang krijgen tot onze pagina's door op het pictogram van het desbetreffende sociale netwerk te klikken. Wij wijzen u erop dat zodra u onze site verlaat, wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens door de betreffende site. Het is aan u om de toestemmingscookies in dit verband te configureren. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om bepaalde pagina's van onze website te delen op uw sociale netwerken, indien u daarmee instemt. Gebruik hiervoor de knoppen op sociale netwerken, waaronder LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Deze informatie-uitwisselingsknoppen worden gecreëerd door deze online communicatieplatforms. Door op de knop in kwestie te drukken om informatie te delen, plaatst het platform van het sociale netwerk een cookie. ARAG SE - Branch Belgium heeft hierop geen invloed en is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door deze sociale netwerkplatformen worden verwerkt. Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve de platforms van de sociale netwerken te raadplegen. Wij raden u ten zeerste aan de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter te lezen om te weten te komen welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, zowel de inhoud als de vorm ervan, alsook de informatie, logo's en beelden die ze bevat, zijn eigendom van ARAG SE - Branch Belgium of van derden die haar een licentie of een ander recht hebben verleend.

In geen geval mag u de inhoud van deze site kopiëren of gebruiken voor iets anders dan strikt persoonlijke doeleinden.

ARAG SE - Branch Belgium behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van schending van de geldende wetten inzake intellectuele eigendomsrechten.


3. Beheer van persoonsgegevens en cookies

Voor volledige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit ons Privacybeleid ARAG SE - Branch Belgium te raadplegen.

Als u ons beleid inzake het gebruik van cookies wilt kennen en wilt weten hoe wij u de mogelijkheid bieden om ze te configureren, kunt u ons Cookiesbeleid raadplegen.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot de site www.arag.be wordt beheerst door het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.


5. Wilt u meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons bedrijf, onze diensten of onze producten, kunt u ons schrijven of bellen op het volgende adres

Marsveldplein, 5
1050 Brussel
Telefoon: 02/643 12 11
E-mail:


Bedrijfsnummer: 0846.419.822

ARAG SE - Branch Belgium is een filiaal van ARAG SE
ARAG Platz 1
40478 Düsseldorf
Duitsland
RC Rechtbank Düsseldorf, HRB 66846


6. Wilt u ons vertellen over een punt van verbetering of over uw ontevredenheid?

Wij streven ernaar u het beste te bieden, zowel wat onze producten betreft als bij de behandeling van uw polis of schadegevallen.

Als u ontevreden bent of een suggestie hebt voor verbetering, stuur ons dan een e-mail op .

Ons toegewijd team zal er voor zorgen.

Indien wij u ondanks onze inspanningen niet tevreden kunnen stellen, kunt u uw klacht ook richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be).


Brussel, 7 Juni 2022.