Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Mobility Gold?


De Mobility Gold rechtsbijstandsverzekering beschermt u en uw gezin op de weg als weggebruiker. Als eigenaar, houder, bestuurder of passagier van een voertuig kunt u te maken krijgen met juridische conflicten. Er is ook een risico als u een weggebruiker bent als voetganger, fietser, passagier in het openbaar vervoer, bestuurder of passagier in een voertuig dat eigendom is van een derde partij. Enkele voorbeelden: een ongeval waar u geen schuld aan hebt, een snelheidsovertreding waarvoor u wordt vervolgd, een factuur voor reparatie of onderhoud van uw voertuig die u overdreven vindt...

ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!


 

Wat zijn de voordelen van dit product?

Dekt verschillende voertuigen

Naast het (de) verzekerde voertuig(en)
zijn ook voortbewegingstoestellen,
gemotoriseerde rijwielen en elektrische
fietsen van het type "speed pedelec"
gedekt.

Uitgebreidere dekking

U profiteert van een uitgebreidere
dekking dan die van een standaard rechtsbijstandsverzekering ‘Verkeer’ die
zou zijn opgenomen in een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Geen onaangename verrassingen meer.

Huur van een voertuig

Ook inbegrepen : bescherming
bij geschillen over de huur
van een voertuig

 

In welke hoedanigheid
bent u verzekerd?

  • Als eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het (de) verzekerde voertuig(en) ;
  • Als verkeersdeelnemer: als voetganger, fietser, inzittende van een openbaar vervoermiddel of van een voertuig toebehorend aan een derde ;
  • Als bestuurder van een voertuig toebehorend aan een derde ;
  • Als gebruiker van een voortbewegingstoestel, een gemotoriseerd rijwiel en van een “speed pedelec”.
 

Wie is verzekerd in uw gezin?

  • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont ;
  • Familieleden en/of personen die doorgaans bij u thuis wonen ;
  • Elke andere persoon die in het huis van de verzekeringnemer gedomicilieerd is.
 

U hebt een lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval met een voertuig waarin u passagier bent.

U wordt ervan beschuldigd per ongeluk een muurtje te hebben geraakt bij het verlaten van een parkeerplaats. Maar u betwist dit: volgens u was het muurtje al beschadigd.

U wordt vervolgd voor te snel rijden.

Als u uw eigen voertuig bestuurt, komen wij alleen tussen als het het verzekerde voertuig is.

U ontvangt een ingebrekestelling van de stad om een belasting te betalen voor het takelen van uw voertuig. En u betwist deze belasting.

Wij komen alleen tussen als het om het verzekerde voertuig gaat.

Uw verzekeraar is van plan u niet te dekken omdat u onder invloed van alcohol was toen u het ongeval veroorzaakte waarvoor hij de derde partij moest vergoeden.

Wij komen alleen tussen als het om het verzekerde voertuig gaat.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

 

Alles gedekt is, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw contract.

Voor bepaalde waarborgen van onze ARAG Mobility Gold is de tussenkomst beperkt als gevolg van specifieke afwijkingen in bepaalde clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

Sommige uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil: dit zal met name het geval zijn bij een geschil over een ander voertuig van u dan het verzekerde voertuig of, in geval van een contractgeschil, een ander voertuig dan het verzekerde voertuig.

 

Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Mobility Gold, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf € 102,35 per jaar.

Bbeheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen

 

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

courtier auto

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.

 
Wilt u 3 of meer voertuigen verzekeren?


Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze Customer Services of met uw makelaar om een
polis te kiezen op maat van uw behoeften, die al uw gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen dekt.

 

Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.


 
Mobility Gold is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd en ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd. Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag. be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten