LegalU, rechtsbijstandverzekering op maat

ARAG LegalU is een op maat gemaakte rechtsbijstandverzekering. Wij bieden u 4 verzekeringsmodules aan die alle aspecten van uw leven dekken. Door u in te schrijven op 3 van de 4 modules, geniet u vanaf September 2019 een belastingvoordeel van maximaal 124 euro. 

Consumer & Home

De verplichte basismodule Consumer & Home dekt al uw rechten als consument.

 • Conflicten voortvloeind uit alle soorten contracten : aankoop, reizen, renovatie..
 • Contracten die betrekking hebben op uw onroerende goederen (huidige en toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats), met inbegrip van bouwcontracten en de huurovereenkomsten met betrekking tot uw hoofdverblijfplaats.
 • Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van internet en sociale media, inclusief cyberpesten
 

Mobility

De formule Mobility dekt alle leden van het gezin tegen geschillen die voortvloeien uit hun deelname in het verkeer. Als voetganger, fietser, inzittende van een openbaar vervoersmiddel of als eigenaar van eender welk voertuig alsook in alle andere vervoermiddelen.

 • Een tweedehandsvoertuig met verborgen gebreken
 • Bij het aanvechten van de verantwoordelijkheid bij een verkeersongeval
 • Bij een onterechte administratieve parkeerboete
 
 

Family & Government

De module Family & Government dekt juridische conflicten in verband met de familie alsook administratieve en fiscale aspecten.

 • Personenrecht zoals echtscheiding en het einde van de wettelijke samenwoning, de eerste bemiddeling met betrekking tot de rechten van het kind (huisvesting, alimentatiebijdrage)
 • Administratief recht ingeval van een geschil met een administratie
 • Fiscaal recht in verband met uw inkomsten, uw eigendommen en uw successierechten

Income

De module Income dekt alle geschillen die betrekking hebben op het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.


 • Onterechtonslag, pestgedraag op he werk,...
 • Berekening van uw pensioen, geschil met uw mutualiteit
 • De mogelijkheid bestaat om enkel het sociaal zakerheidsrecht te dekken zonder arbeidsrecht
 

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde in gevallen van gewelddaden, racisme, valsheid en gebruik van valse stukken, stedenbouwkundige overtredingen enz.

 
 
 

Ontdek de voordelen van de ”Geens” wet

Wat is de "Geens" wet?

Het doel van de zogenaamde wet "Geens" is om het recht voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken door een financiële stimulans te geven, in de vorm van een belastingvoordeel, bij het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering. Het bedrag van de premie dat mag worden afgetrokken is maximaal 124 € voor de inkomsten van 2019 (aanslagjaar 2020) en zal jaarlijks worden geïndexeerd. De wetgever richt zich tot de particulier, in het kader van zijn privéleven maar ook in zijn professionele activiteit als werknemer of ambtenaar. De wet legt minimumeisen op inzake interventieplafonds, maximale termijnen van wachttijden en dekking. LegalU gaat nog verder en voorziet voor sommige dekkingen gunstiger plafonds en wachttijden dan de wet.

Bent u een LegalU klant?

Het product LegalU is ontworpen om u te laten profiteren van de wettelijk voorziene belastingvermindering. Als u de modules "Inkomen met arbeidsrecht", "Gezin & Overheid" naast de verplichte module "Consument en Thuis" hebt onderschreven, voldoet u aan de wettelijke voorwaarden en kunt u genieten van het belastingvoordeel van maximaal 124 € op uw inkomsten in 2019 (aanslagjaar 2020), op de premies die u na 1 September 2019 betaalt.


In de verleiding gebracht door LegalU?

Door in te tekenen op de modules "Inkomen met arbeidsrecht", "Gezin & Overheid" naast de verplichte module "Consument en Thuis", bent u onderworpen aan de wettelijk verplichte voorwaarden en kunt u vanaf 1 September 2019 genieten van het belastingvoordeel van maximaal 124 € op uw inkomen in 2019 (aanslagjaar 2020).

Heeft u nog vragen ?


Contacteer één van onze verzekeringsmakelaars !

COOKIES OP ARAG.BE

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij verschillende soorten cookies. U vindt alle informatie, ook over de mogelijkheden om deze te blokkeren, in de tekst over ons vertrouwelijkheidsbeleid.