LegalU, toegang tot het recht voor iedereen

ARAG LegalU is een gepersonaliseerde rechtsbijstandverzekering. Dankzij de 4 complementaire modules kan u beroep doen op onze juridische ondersteuning voor alle verschillende domeinen in uw privé leven. Dit product is het eerste op de markt dat contractuele bouw- en/of renovatiegeschillen dekt alsook de echtscheiding.

Consumer & Home

De verplichte basismodule Consumer & Home dekt al uw rechten als consument.

 • Conflicten voortvloeind uit alle soorten contracten : aankoop, reizen, renovatie..
 • De contracten met betrekking tot uw vastgoed, zelfs bouwcontracten voor uw hoofdverblijfplaats en het huurcontract voor uw hoofdverblijfplaats
 • Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van internet en sociale media, inclusief cyberpesten

Mobility

De formule Mobility dekt alle leden van het gezin tegen geschillen die voortvloeien uit hun deelname in het verkeer. Als voetganger, fietser, inzittende van een openbaar vervoersmiddel of als eigenaar van eender welk voertuig alsook in alle andere vervoermiddelen.

 • Een tweedehandsvoertuig met verborgen gebreken
 • Bij het aanvechten van de verantwoordelijkheid bij een verkeersongeval
 • Bij een onterechte administratieve parkeerboete

Family & Government

De module Family & Government dekt juridische conflicten in verband met de familie alsook administratieve en fiscale aspecten.

 • Het personenrecht zoals het huwelijk, de echtscheiding, hechtenis, aanvullend pensioen,…
 • Administratief recht ingeval van een geschil met een administratie
 • Fiscaal recht in verband met uw inkomsten, uw eigendommen en uw successierechten

Income

De module Income dekt alle geschillen die betrekking hebben op het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. • Onterechtonslag, pestgedraag op he werk,...
 • Berekening van uw pensioen, geschil met uw mutualiteit
 • De mogelijkheid bestaat om enkel het sociaal zakerheidsrecht te dekken zonder arbeidsrecht
 
 
 

Ontdek de exclusieve voordelen van LegalU

Dekking van contractuele bouwgeschillen

U werd recent eigenaar en stelt vast dat er in uw sleutel-op-de- deurwoning verborgen gebreken opduiken? Uw aannemer heeft het lastenboek niet gerespecteerd en heeft het budget voor de bouw van een uitbreiding aan uw woning overschreden? De renovatie van uw woning werd laattijdig en foutief uitgevoerd? De module « consumer en home » beschermt u in soortgelijke situaties dankzij een dekking bouwgeschillen in heel Europa.

Dekking geschillen echtscheiding

Nieuw binnen LegalU, dankzij de module « Family & Government » dekt ARAG vanaf nu geschillen bij de echtscheiding, ook wanneer er geen wederzijdse toestemming is. Loopt de scheiding met uw partner mis? Beide partijen hebben recht op een bedrag van 3750 EUR om hun rechten te verdedigen.


U kiest de advocaat naar uw keuze

Minnelijk beheer en bemiddeling laten toe een juridisch schadegeval op een snelle, efficiënte en duurzame manier op te lossen. Indien wij – ondanks alles – een proces niet kunnen vermijden, heeft u vrije keuze van advocaat en nemen wij zijn of haar ereloon ten laste, alsook de andere kosten verbonden aan een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure. Het is niet evident de juiste advocaat te kiezen, gespecialiseerd in een juridische materie. ARAG werkt met een groot netwerk partner-advocaten en kan u een gespecialiseerde advocaat aanbevelen.

Heeft u nog vragen ?


Contacteer één van onze verzekeringsmakelaars !