Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Wat is de ARAG-verzekering
Particulier Privéleven ?

Net als iedereen wilt u een veilig en zorgeloos leven leiden. Toch kan er soms een ongeluk gebeuren of een conflict opduiken, zelfs als u heel voorzichtig bent. Een op het eerste gezicht onbeduidend geschil kan soms zware gevolgen hebben, vooral als het voor de rechtbank komt.

Denk bijvoorbeeld aan een bezoeker die uw televisietoestel beschadigt en weigert u te vergoeden, een reis die niet strookt met de droomvakantie die u had geboekt, een verzekeraar die bij inbraak weigert tussen te komen omdat uw woning onvoldoende was afgesloten, pesterijen die u of een lid van uw gezin ondervindt, of een verkeersongeval waarbij u gewond raakte.

Voor al die gevallen biedt de rechtsbijstandsverzekering Particulier van ARAG u één of meerdere oplossingen. Laten we ze samen ontdekken!


 

Wat zijn de voordelen van de rechtsbijstandsverzekering
Particulier privéleven ?

Gemoedsrust:

Leef met een gerust hart, in de
wetenschap dat u en uw gezinsleden
gedekt zijn bij geschillen in
uw privéleven.

Conflictpreventie:

Door te kiezen voor rechtsbijstand
krijgt u van ons bij risico op een rechtszaak
preventief advies vanaf de ondertekening van het contract. Dit verkleint het risico dat een
vervelende situatie erger of slechter
wordt.

Dekking van de kosten:

Indien een geschil niet in
der minne kan worden geregeld, dekt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van
de gerechtelijke stappen en procedures in verband met het geschil. Dit voorkomt noodlottige gevolgen voor uw portemonnee
en uw gezinsbudget.

 

In welke hoedanigheid
bent u verzekerd?

 • Als particulier in uw privéleven, ook als werkgever van huispersoneel (bijvoorbeeld de poetshulp, het huishoudpersoneel, een huishoudster, een babysitter,
  een tuinman enz.)
 • Als eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats (in feite de woningen die expliciet in het contract worden vermeld).
 • Als: werknemer, bediende, leerling, ambtenaar of iets gelijkaardig in de uitoefening van uw beroep. Of als zelfstandige*.
 • *Binnen de grenzen van de dekking "arbeidsrecht" (let wel: dit geldt alleen voor de producten ARAG Particulier Fisc Access en ARAG Particulier Fisc Gold)
 

Wie is verzekerd
in uw gezin?

 • U, als verzekeringnemer ;
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont ;
 • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont en te uwen laste is ;
 • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont, maar niet te uwen laste is. Dit geldt voor alle waarborgen behalve voor de waarborg "arbeidsrecht" en "sociaal recht" ;
 • Uw kinderen die nog steeds kinderbijslag krijgen, zelfs als ze niet meer thuis wonen. Dit geldt enkel voor bepaalde waarborgen.
 

Welke onroerende goederen
kunnen worden verzekerd
voor rechtsbijstand?

 • Uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats.
 • Uw huidige en toekomstige tweede verblijfplaats, met uitzondering van contracten die betrekking hebben op de bouw.
 

Ontdek onze formules:

Bronze
Silver
Fisc Access*
Fisc Gold*
Burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging, burgerlijke verdediging
Na brand
Algemene contracten
Bouwcontracten
Erfrecht
Echtscheiding
Fiscaal recht
Administratief recht
Zakenrecht
Arbeidsrecht
Sociaal recht
Personenrecht
Delete service
Prijs
Vanaf € 89,91 per jaar
Vanaf € 144,64 per jaar
Vanaf € 311,52 per jaar
Vanaf € 505,03 per jaar
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie

* Door het product Particulier Fisc Access of Particulier Fisc Gold te onderschrijven, geniet u van een belastingvoordeel tot 40%. Bezoek de productpagina's voor meer informatie.

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.