Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

U wenst een schadegeval te melden

 

Er is een geschil ontstaan en u wilt uw ARAG-verzekering op de hoogte stellen.
Dit kan op verschillende manieren: via e-mail, telefoon of via uw makelaar.
Als u dit per e-mail wilt doen, kunt u onderstaande stappen volgen.

 
 

Hoe meld ik een schadegeval?

 

Maak uw
documenten klaar


Bereid de nodige documenten voor het beheer van uw dossier voor. Deze documenten staan hieronder vermeld.

Vul
het formulier in


Vul het schadeaangifteformulier
in en scan het tegelijkertijd
met uw documenten.

 

Welke documenten moeten bijgevoegd worden
aan uw schadeclaim?

 

Verkeersongeval

 • Alle informatie nodig om de AANSPRAKELIJKHEID TE BEPALEN;
  de gegevens van de uitgevende instantie, eventuele foto’s, een duidelijke eenzijdige schets …;
 • De STAVINGSSTUKKEN VAN UW MATERIELE SCHADE;
  zoals een bestek, herstellingsfactuur, factuur van slepen, factuur van het huren van een vervangwagen,… en de stukken die daarna systematisch in uw bezit komen
 • De STAVINGSSTUKKEN VAN UW LICHAMELIJKE SCHADE ;
  zoals de attesten van de verleende zorgen, afrekeningen mutualiteit, de apotheekkosten, facturen voor het huren van therapeutisch materiaal.

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

Contractueel geschil

 • Bestek
 • Factuur
 • Leesbare kopijen van de algemene verkoopsvoorwaarden
 • Kopij van de uitgewisselde briefwisseling

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

Huurgeschil

 • Huurcontract
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang
 • Opzegbrief
 • Kopij van de uitgewisselde briefwisseling

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

Arbeidsgeschil

 • Kopij van de arbeidsovereenkomst
 • De 12 laatste loonfiches
 • Detail van de voordelen in natura
 • Kopij van de uitgewiselde briefwisseling

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

Burgerlijk verhaal

 • Jusitificatiestukken van de schade (verzorgingsattesten in geval van lichamelijk letsel, bestek van de uit te voeren herstellingen)
 • Kopij van de uitgewisselde briefwisseling

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

Fiscaal geschil

 • Kennisgeving – uittreksel van de rol
 • Bericht van rechtzetting van de fiscale administratie
 • Kopij van de uitgewisselde briefwisseling

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

Andere geschillen

Voor alle andere geschillen, gelieve uw vorderingsformulier te vergezellen met alle documenten die nuttig zijn voor een goed begrip van deze geschillen.

Al deze documenten worden ons overgemaakt met vermelding van uw polisnummer. Bij ontvangst van de documenten, zal de beheerder die zich met uw dossier bezighoudt contact opnemen met uw makelaar of bij het ontbreken hiervan, met u, om de nodige informatie te geven over de stappen die zullen worden gezet om uw rechten te doen gelden.

 
 

   Vraag uw makelaar om hulp   Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifteformulier ?
   Geen paniek, dit kan ook via uw verzekeringsmakelaar.
   Hij adviseert u, begeleidt u en helpt u bij het melden van een
   schadegeval.

 
 

Heeft u vragen of opmerkingen over een schadegeval?
Twijfel niet om ons een emailte sturen of te bellen naar het volgende nummer 02 643 12 11.