Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Coronavirus

Ik ben een klant van ARAG,hoe steunt u mij in deze periode ?

ARAG blijft u bijstand verlenen in de huidige crisis. Rekening houdend met de verschillende gevolgen die de covid-19-epidemie voor onze klanten kan hebben, hebben wij de volgende maatregelen genomen :

1) De versoepeling van de procedures van inning van de premie :

Als u door de huidige context moeite heeft met het betalen van uw premie, kunt u deze opsplitsen. Praat er over met uw makelaar of neem contact op met onze klantenservice.

2) Het minnelijk beheer van geschillen in verband met de Coronavirus-crisis voor al onze privé- en professionele klanten :

Tot 30/06/2021 bieden wij alle ARAG-klanten die een privé- of een professionele polis hebben onderschreven, het minnelijk beheer aan voor een geschil dat rechtstreeks verband houdt met de Coronaviruscrisis, ongeacht hun huidige dekking. Onze juristen zullen u bijstaan zolang het minnelijk beheer aangewezen is en voor zover uw contract niet is uitgesloten in onze "All-in" Gold formules.

3) Gratis juridisch advies via onze Legal HelpLine :

Tijdens deze periode van afzondering blijven onze juristen telefonisch bereikbaar via onze Juridische Hulplijn van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur op het volgende nummer: 02 643 13 94.

Mijn reis werd geannuleerd vanwege het coronavirus, wie vergoedt mij dan de gemaakte kosten ?

Als u een vliegticket heeft gekocht en de vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, heeft u in principe recht op een terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht.
Als u van mening bent dat de luchtvaartmaatschappij zich ten onrechte beroept op het coronavirus als uitzonderlijke omstandigheid om uw vlucht te annuleren en u denkt daarom recht te hebben op een vergoeding, dan kunt u een klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Als u een pakketreis heeft afgesloten.

Juridisch gezien is een 'pakketreis' een reisovereenkomst die een combinatie van ten minste twee diensten omvat, bijvoorbeeld vervoer en accommodatie, of een van deze elementen met andere reisdiensten (bijvoorbeeld het huren van een auto ter plaatse).
In dit geval hoeft het reisbureau het betaalde bedrag niet terugbetalen. Het kan aanbieden u een voucher te bezorgen met dezelfde waarde als het bedrag dat u voor de pakketreis heeft betaald (ongeacht of u de reis volledig of gedeeltelijk hebt betaald).

Deze voucher moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

1. De voucher vertegenwoordigt de totale waarde van het reeds door de reiziger betaalde bedrag.
2. Er worden geen kosten in rekening gebracht aan de reiziger voor het uitgeven van de voucher.
3. De voucher is minimaal één jaar geldig.
4. In de voucher staat uitdrukkelijk dat deze is uitgegeven als gevolg van de coronaviruscrisis.
5. De voucher is geldig tegenover de touroperator die hem heeft uitgegeven.
6. De reiziger gebruikt de voucher zoals hij wil.


Als uw reisbureau u met een voucher vergoedt, kunt u deze niet weigeren.
Indien de voucher niet binnen een jaar na uitgifte wordt gebruikt, wordt deze op verzoek van de reiziger terugbetaald. De touroperator heeft zes maanden de tijd om de voucher terug te betalen.

Deze vouchers vallen ook onder de door de touroperator geboden bescherming tegen insolventie.

Wat moet ik doen als mijn werkgever zich niet houdt aan de hygiënemaatregelen opgelegd door de overheid ?

Alle bedrijven buiten de kritische sectoren en essentiële diensten (voedingswinkels, apotheken, tankstations, enz.) moeten voorrang geven aan telewerken van thuis uit. Als telewerken geen optie is, moeten de bedrijven ervoor zorgen dat de regels voor de sociale afstand worden nageleefd:


- afstand van 1,50 meter of meer tussen de werknemers voor functies die geen nauwer contact vereisen,
- markeringen aanbrengen om gebieden af te bakenen,
- Annulering van fysieke vergaderingen of afspraken,
- levering van zeep en water of desinfecterende gel,
- beschermingskleding voorzien voor de jobs waar toch nauwer fysiek contact nodig is;
- desinfectering van de werkplaats,
- informatie aan de werknemers,
- goede hygiënepraktijken,
- duidelijke instructies in geval van tekenen van infectie, ...

Als de maatregelen voor de sociale afstand niet kunnen worden gerespecteerd, moet het bedrijf dat niet tot de cruciale sectoren en essentiële diensten behoort, geheel of gedeeltelijk worden gesloten. Dit is een resultaatsverbintenis.

Als het bedrijf niet sluit en zich niet aan deze regels houdt, kunt u als werknemer in deze volgorde contact opnemen:

1) Met de werkgever en/of de directe meerdere
2) Met de leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk
3) Met de preventieadviseur van de dienst en/of de externe adviseur voor preventie en bescherming op het werk
4) Met de bevoegde regionale directie van het Welzijnscomité voor de Werkplaats
5) Met de lokale politiediensten.

Een formulier voor het melden van overtredingen van Covid 19 controlemaatregelen is beschikbaar hier.

Tijdelijke werkloosheid : wie betaalt mijn werkloosheidsuitkering ?

Kunt u door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk niet werken, dan hebt u recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht met als reden het coronavirus. De regering heeft een soepele regeling ingevoerd.Wat zijn de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht reden ‘coronavirus’?

U spreekt van overmacht als u uw verplichtingen onmogelijk kan nakomen door een gebeurtenis waar u zelf niet verantwoordelijk voor bent.
De regering heeft beslist dat alle situaties van tijdelijke werkloosheid door de gevolgen van het coronavirus als overmacht worden beschouwd.

Voorbeelden van overmacht:
• U verblijft in het buitenland en u kan door de maatregelen rond het coronavirus niet naar België terugkeren.
• De onderneming waarvoor u werkt, is gesloten omdat er bijvoorbeeld geen klanten meer zijn of geen goederen meer worden geleverd.
• U werkt voor een onderneming die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld een café of een bioscoop.
• In uw onderneming is het niet mogelijk om thuis te werken en de social distancing te respecteren.
• enz.

U vindt meer info op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Op welke uitkering hebt u recht?

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid betaalt de RVA u een werkloosheidsuitkering.

De tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht reden ‘coronavirus’ bedraagt:
• 70% van uw gemiddelde loon (met een maximum van 2.754,76 euro bruto per maand). De RVA houdt 26,75% bedrijfsvoorheffing in;
• + een supplement van 5,63 euro per dag.

Dat bedrag is hoger dan een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering en geldt tot 30 juni 2020.
De werkloosheidsuitkering wordt ook betaald aan werknemers die (nog) geen recht hebben op een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering.

Woont u in Vlaanderen, dan betaalt de Vlaamse Overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand uw water- en energiefacturen.

Hoe wordt de tijdelijke werkloosheid door overmacht reden ‘coronavirus’ aangevraagd?

• Uw werkgever beslist of u tijdelijk werkloos wordt.
De procedure die hij/zij moet volgen, vindt u op de website van de RVA.
• De stappen die u als werknemer moet zetten, vindt u ook op de website van de RVA.

Wie kan een tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht reden ‘coronavirus’ krijgen ?

• Arbeiders, bedienden, uitzendkrachten tijdens de duur van hun contract, enz.

Zelfstandigen, ambtenaren, enz. komen niet in aanmerking.

• U moet arbeidsgeschikt zijn.
Als u het coronavirus hebt en ziek bent, dan krijgt u geen werkloosheidsuitkering, maar hebt u recht op:
• 30 dagen gewaarborgd loon;
• en daarna op een uitkering van het ziekenfonds.

Mijn huurcontract loopt af, kan ik ondanks de quarantaine maatregelen toch verhuizen ?

Uw huurcontract loopt binnenkort af en u vraagt zich af of u ondanks de quarantaine maatregelen toch kan verhuizen.
Verplaatsingen moeten waar mogelijk worden uitgesteld. Dringende verplaatsingen daarentegen kunnen wel, met respect voor de “social distance”.

In de praktijk kan u volgende zaken ondernemen om uw verhuis uit te stellen:

Contacteer uw verhuurder en bespreek of een verlenging van de huurovereenkomst mogelijk is tot het einde van de “quarantaine” periode.
Zorg ervoor dat u deze overeenkomst “op papier” heeft staan. Met een beetje geluk wil ook de toekomstige huurder van uw woning / appartement nu ook niet verhuizen.

Als uw verhuurder weigert de huurovereenkomst te verlengen, kunt u zich beroepen op “overmacht” om toch in het appartement te blijven. U moet uiteraard kunnen uitleggen waarom u het appartement niet op de afgesproken datum kan verlaten en u moet dit ook kunnen bewijzen.
U hebt bijvoorbeeld bepaalde symptomen en u staat onder strikte quarantaine met een medisch attest.
Of u woont alleen en hebt geen auto en geen enkel verhuisbedrijf uit de buurt is actief.

Als uw huurcontract over meer dan 1 maand afloopt, kunt u gebruik maken van het verlengingsmechanisme voor uitzonderlijke omstandigheden. De huidige situatie kan immers aanzien worden als een uitzonderlijke omstandigheid. Wees wel voorzichtig, dit mechanisme bestaat immers alleen voor de huur van de hoofdverblijfplaats en er moeten specifieke termijnen en voorwaarden in acht worden genomen.


Als u ondanks bovenstaande pogingen geen verlenging van het huurcontract heeft verkregen, wordt uw verhuizing waarschijnlijk wel als dringend beschouwd.

Als u de huurwoning blijft bewonen, moet u uiteraard de huur blijven betalen.

Als uw huisbaas u eruit dreigt te zetten, moet je weten dat:
- hij / zij eerst een uitzettingsbevel moet verkrijgen van de vrederechter.
- zelfs als hij / zij een vonnis heeft verkregen van de vrederechter, alle verplichte uitzettingen opgeschort zijn tijdens de “quarantaine” periode.

 

Bent u klant en hebt u vragen?

Als ARAG-klant profiteert u van een gratis service
via telefoon. Onze medewerkers van advocaten zullen
al uw juridische vragen beantwoorden.