Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 
De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen zware gevolgen hebben voor ontelbare zelfstandigen.De overheid biedt steun in verschillende vormen om de gevolgen te beperken:

 
1. De corona hinderpremie

Zelfstandigen die hun activiteit (deels) moeten stopzetten door de maatregelen, krijgen een premie van de Vlaamse overheid als financiële steun.

Wat krijg u?

Ondernemers die hun zaak:
- volledig moeten sluiten: 4000 euro;
- in het weekend moeten sluiten: 2000 euro;

+ 160 euro per dag als de verplichte sluiting langer dan 21 dagen duurt.

Hoe vraagt u de hinderpremie aan?

U moet de premie online aanvragen via deze applicatie.
U registreert eerst uw onderneming om de premie te kunnen aanvragen.

Opgelet: je moet de premie aanvragen binnen de 30 dagen na het einde van de verplichte sluitingsperiode.
Meer info over de hinderpremie vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

2. Afbetalingsplan bij de FOD Financiën


Lukt het u niet om alles op tijd te betalen, dan kan u een afbetalingsplan aanvragen.

Voor welke schulden?

- Bedrijfsvoorheffing;
- Btw;
- Personenbelasting;
- Vennootschapsbelasting;
- Rechtspersonenbelasting.

Wat zijn de voorwaarden?

- Financiële moeilijkheden hebben door de maatregelen die genomen worden in de strijd tegen het coronavirus;
- Uw financiële moeilijkheden kunnen bewijzen (bijvoorbeeld: daling van het omzetcijfer, sterke daling van bestellingen en/of reservaties, kettingreacties met partnerorganisaties, …)

Zelfstandigen die structurele betalingsproblemen hebben, los van de coronacrisis, komen niet in aanmerking voor deze steun.

Hoe vraagt u een afbetalingsplan aan?

U vindt een aanvraagformulier op de website van de FOD Financiën. Dien je aanvraag in voor 30 juni 2020.

 
3. Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen

U kunt vragen aan uw sociaal verzekeringsfonds om de voorlopige sociale bijdragen die u moet betalen voor 2020, te verlagen.

Wanneer?

Als u vermoedt dat uw inkomsten doorheen het jaar lager gaan zijn dan de inkomsten waarop de voorlopige sociale bijdragen werden berekend.
Meer informatie vindt u hier.

4. Uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen

Je kan vragen om de betaling van je sociale bijdragen met 1 jaar uit te stellen zonder intresten.

Lukt het niet om ze te betalen, dan kan je vragen om vrijgesteld te worden van sociale bijdragen voor de 1ste 2 trimesters van 2020.
Meer informatie vindt u hier.

5. Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten door de coronacrisis kunnen een vervangingsinkomen krijgen, onder bepaalde voorwaarden.

Het overbruggingsrecht is een financiële tussenkomst:

- van 1291,69 euro per maand voor iemand zonder familie ten laste;
- van 1614,10 euro per maand voor iemand met familie ten laste.

Het overbruggingsrecht zorgt ook dat u uw recht behoudt op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens maximum 4 trimesters, zonder bijdragen te moeten betalen.

Meer informatie vindt u hier.


Hebt u vragen?

Contacteer:
Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen op 0800 20 555;
De helpdesk van de RSVZ op 0800 12 018.


 
ARAG, uw bondgenoot in Rechtbijstandverzekering

Meer over dit onderwerp

Coronavirus: Mijn huurcontract loopt af, kan ik ondanks de quarantaine maatregelen toch verhuizen?

Uw huurcontract loopt binnenkort af en u vraagt zich af of u ondanks de quarantaine maatregelen toch kan verhuizen.

Wie betaalt de werknemers die niet kunnen werken vanwege het Coronavirus ?

Weet u welke organisaties uw vergoeding kunnen betalen als u verhinderd bent vanwege het Coronavirus?