Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Weet u welke organisaties uw vergoeding kunnen betalen als u verhinderd bent vanwege het Coronavirus? Er zijn verschillende opties voor u beschikbaar, afhankelijk van uw situatie.

Werknemers konden niet werken vanwege het Coronavirus, zonder ziek te worden.
Bijvoorbeeld:
- Mensen zijn gestrand in China omdat hun terugvlucht is geannuleerd;
- Mensen die naar België zijn teruggekeerd na een reis naar een risicogebied en die door de autoriteiten in quarantaine zijn geplaatst;
- Mensen die werken voor een bedrijf dat inkoopt in China en die verder kunnenomdat leveranciers bepaalde goederen niet kunnen leveren.

Deze werknemers kunnen een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen wegens overmacht, betaald door de RVA. De werkgever moet de overmacht melden aan de RVA (elektronische verklaring).

De werknemer ontvangt een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht, ook als hij of zij niet het aantal dagen heeft gewerkt dat nodig is om in aanmerking te komen voor een standaard werkloosheidsuitkering (geen proefperiodeverplichting).

Voor meer informatie, zie de RVA-website.

Werknemers die niet kunnen werken door een tijdelijk gebrek aan werk
Bijvoorbeeld omdat het aantal klanten afneemt. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Dit systeem maakt het mogelijk:
- het werk volledig te schorsen (voltijdse economische werkloosheid);
- of om de arbeidstijd te verminderen (deeltijdse economische werkloosheid).

Voor meer informatie, zie de site van de RVA.

Werknemers die besmet zijn met het Coronavirus. Ze zijn arbeidsongeschikt.
Ze worden betaald zoals voor elke andere ziekte:
- 30 dagen gewaarborgd loon betaald door de werkgever;
- ziekte uitkering achteraf.

De zieke werknemer moet zijn afwezigheid rechtvaardigen. Meestal stuurt hij een medische attest naar zijn werkgever. Dit medisch attest is echter niet altijd verplicht vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Werknemers die kunnen werken, maar die uit voorzorg thuisblijven
- Ofwel omdat de werkgever erom vraagt (preventieve maatregelen);
- Of door de keuze van de werknemer zelf.

Dit is geen overmacht, want deze werknemers zouden kunnen werken. Zij hebben dus geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht. Ze zijn ook niet arbeidsongeschikt, want ze zijn niet ziek. Zij hebben dus geen recht op het gewaarborgd inkomen of op ziekte uitkering achteraf.

De werkgever en de werknemer moeten het eens worden:
- Telewerk ;
- Neem een tijdje vrij ;
- Enz.