Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
De paasvakantie is begonnen ...De mensen die momenteel tijdelijk werkloos zijn door overmacht, moeten zij nu verlof nemen? Of blijven zij in hetzelfde statuut?


Als de werknemer verlof gepland had , dan moet hij normaal die verlofdagen nemen.
Gepland verlof wordt behouden.
De werkgever moet aan de werknemer zijn loon betalen voor zijn verlofdagen.

Maar niets belet dat de werknemer en werkgever overeenkomen om het verlof te annuleren of te verplaatsen. Dan blijft de werknemer in het statuut ‘tijdelijke werkloosheid door overmacht’.

De werknemer kan dus zijn verlof annuleren als zijn werkgever daarmee akkoord is.
Opgelet: als het gaat om gepland verlof door een verplichte sluiting van de organisatie (alle werknemers op hetzelfde moment in verlof), dan betaalt de RVA geen werkloosheidsuitkering voor die verlofdagen.

Als de werknemer geen verlof gepland had, dan is hij niet verplicht om verlofdagen te nemen.

Als de werkgever een werknemer op tijdelijke werkloosheid door overmacht wil zetten vanaf de paasvakantie, dan kan die de werknemer niet verplichten:
- om eerst zijn vakantiedagen op te nemen;
- of om eerst zijn overuren op te nemen.

Opgelet: dat is een verschil met tijdelijke werkloosheid door economische redenen. Bij tijdelijke werkloosheid door economische redenen moet de werknemer wel eerst zijn overuren opnemen.


Als de werknemer vrijwillig zijn verlof of overuren wil opnemen, dan kan de werkgever hem niet op tijdelijke werkloosheid door overmacht zetten.

Meer informatie vind je op de website van de RVA, in de FAQ Corona.ARAG, uw bondgenoot in Rechtsbijstandverzekering

Over dit onderwerp :

Coronavirus : Ik werk niet meer, moet ik nog steeds mijn huur betalen?

Wat moet er gedaan worden als het ingewikkeld wordt om de huur te betalen?

De gevolgen van het coronavirus voor de verblijfsregeling rond de kinderen

Ouders komen voor de uitdaging te staan om opvang voor hun kinderen te organiseren.
Dat brengt extra moeilijkheden mee voor gescheiden ouders.