Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

De huidige inperking zal waarschijnlijk het inkomen van veel huurders doen dalen. Maar de kosten voor een huurwoning nemen niet af... Wat moet er gedaan worden als het ingewikkeld wordt om de huur te betalen?

 
1. Wacht niet tot je te laat bent!

Neem contact op met uw verhuurder om een regeling te vinden om de huurbetalingen uit te stellen of te splitsen tijdens de periode van opsluiting. Zonder toestemming van de verhuurder moet je de huur normaal betalen.

2. Als u het akkoord van uw verhuurder heeft, houdt u dit schriftelijk vast (document ondertekend door de verhuurder, bevestigingsmail van de verhuurder, enz.)
 
3. Zonder toestemming van uw verhuurder bent u in gebreke als u uw huur niet betaalt.

Als je niet weet hoe je alles moet betalen, toon dan goede trouw: betaal zo mogelijk toch een deel van de huur, en informeer je de verhuurder over wat je gaat doen (bijvoorbeeld 60% van de huur op tijd betalen, en de rest in maandelijkse termijnen betalen zodra de opsluiting voorbij is).

Op deze manier kunt u, als uw huisbaas u voor de vrederechter dagvaardt, uw goede trouw aan de rechter uitleggen en vragen om uitstel van betaling.


Als je huisbaas je dreigt uit te zetten, moet je dat weten:

-Hij moet eerst een uitzettingsbevel krijgen van de vredesrechter. Als er meerdere onbetaalde huren zijn, zal de Vrederechter waarschijnlijk toestemming geven voor de ontruiming (tenzij u de betaling van de huren heeft hervat en u een betalingsplan voor de onbetaalde huren voorstelt).
- zelfs als hij of zij een vonnis heeft verkregen, worden alle uitzettingen tijdens de opsluiting opgeschort.

 
ARAG, uw bondgenoot in Rechtbijstandverzekering

Meer over dit onderwerp

Coronavirus: Mijn huurcontract loopt af, kan ik ondanks de quarantaine maatregelen toch verhuizen?

Uw huurcontract loopt binnenkort af en u vraagt zich af of u ondanks de quarantaine maatregelen toch kan verhuizen.

Wie betaalt de werknemers die niet kunnen werken vanwege het Coronavirus ?

Weet u welke organisaties uw vergoeding kunnen betalen als u verhinderd bent vanwege het Coronavirus?