Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 
Sinds maart zijn alle lessen stopgezet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ouders komen daarmee voor de uitdaging te staan om opvang voor hun kinderen te organiseren. Dat brengt extra moeilijkheden mee voor gescheiden ouders.


Sommige ouders twijfelen misschien of ze niet beter de kinderen bij hen houden of dat ze de kinderen sowieso bij de andere ouder moeten afzetten.

In principe moeten de ouders de bestaande verblijfsregeling naleven:

- die ze zijn overeengekomen in een akkoord;
- of die de rechter hen heeft opgelegd.


Als beide ouders akkoord zijn, staat het ze vrij om tijdelijk af te wijken van de verblijfsregeling.

Jullie kunnen kiezen om de regeling aan te passen om alles gemakkelijker georganiseerd te krijgen. Om misverstanden te vermijden, zet je dat best op papier. Je kan bijvoorbeeld via mail overeenkomen om de wissels te veranderen.Als 1 van jullie of jullie kinderen ziek is, contacteer dan je huisarts en volg zonder twijfel strikt het advies op. Je bent verplicht om af te wijken van de verblijfsregeling als die de gezondheid van jullie of jullie kinderen in gevaar zou brengen.

Beslissingen over de gezondheid van jullie kinderen, maken deel uit van het ouderlijk gezag.
Beide ouders oefenen samen het ouderlijk gezag uit, dus beslissen samen, ook al wonen jullie apart. De ouder die de kinderen bij hem/haar heeft, mag niet alleen beslissen.


Wat betreft de medische kosten voor jullie kinderen:

een algemene raadpleging bij de huisarts is normaal inbegrepen in de onderhoudsbijdrage tussen de ouders;
een raadpleging bij een specialist of een specifieke behandeling of medicatie door hem voorgeschreven, zijn buitengewone kosten.

Probeer in elk geval steeds het gesprek met de andere ouder aan te gaan.

 
 
ARAG, uw bondgenoot in Rechtbijstandverzekering

Meer over dit onderwerp

Coronavirus: Mijn huurcontract loopt af, kan ik ondanks de quarantaine maatregelen toch verhuizen?

Uw huurcontract loopt binnenkort af en u vraagt zich af of u ondanks de quarantaine maatregelen toch kan verhuizen.

Wie betaalt de werknemers die niet kunnen werken vanwege het Coronavirus ?

Weet u welke organisaties uw vergoeding kunnen betalen als u verhinderd bent vanwege het Coronavirus?