Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Ik heb mijn werknemer die een einde wenste te maken aan onze arbeidsovereenkomst een plezier willen doen en hem zelf zijn opzeg gegeven. Hij wordt ziek. Wat is het gevolg hiervan voor de duur van de opzegtermijn?

Sinds 1 maart 2016 staat de Legal Helpline van ARAG ook ter beschikking van bedrijven: onze juristen beantwoorden mondeling en gratis specifieke juridische vragen waarmee bedrijven in hun professionele activiteit geconfronteerd worden.

Geregeld wordt de vraag gesteld, die we in dit artikel wensen te behandelen, nl. wat is de impact van ziekteverlof op de duur van de opzegtermijn?
In concreto hangt deze impact af van de persoon die de opzeg heeft gegeven.

Wanneer de werknemer zijn ontslag heeft gegeven, zal de opzegperiode niet verlengd worden met het aantal afwezigheidsdagen voor ziekte. Met andere woorden, de overeenkomst neemt een einde op de datum waarop de opzegtermijn verstrijkt.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst echter heeft beëindigd, wordt de opzegtermijn verlengd met het aantal ziektedagen, wat dus een zwaardere financiële last betekent voor de werkgever, die de lasten zal dragen voor het gewaarborgd loon bij ziekte en de dagen van de opzegging die door het ziekteverlof worden opgeheven.

Het is dus verre van voorzichtig om als werkgever tegemoet te komen aan de vraag van je werknemer en de overeenkomst op te zeggen «om hem ter wille te zijn». In deze situatie geven onze juristen de raad om uw werknemer uit te nodigen zelf zijn ontslag in te dienen, wat voor iedereen het voordeel van de transparantie biedt.

Klik hier voor meer informatie over onze Legal Help Line. Onze juristen staan u met plezier bij op het nummer 02/643.13.94.

Arag,
Uw vertrouwde partner