Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

LHL (Legal HelpLine)

In dit artikel leest u over onze visie op telefonische rechtsbijstand die getuigt van onze wil om een echte partner te zijn van verzekerde en makelaar. Oordeel zelf aan de hand van de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent deze dienst.

Aarzel niet om ons uw opmerkingen en suggesties mee te delen. Wij houden hier graag rekening mee om de kwaliteit van onze Legal HelpLine nog verder te verbeteren.

Wat is de ARAG Legal HelpLine?

'Voorkomen is beter dan genezen'

Het betreft een juridische adviesdienst die ter beschikking staat van u en uw klanten, onze verzekerden. Via een eenvoudig telefoontje naar het nummer 02 643 13 94, een telefoonlijn die exclusief voor deze dienst is opgezet, heeft iedereen de mogelijkheid om zijn vraag te stellen met het oog op advies of juridische raadgeving.

Als makelaar heeft u tevens de mogelijkheid om toelichting te krijgen bij de inhoud van onze contractuele voorwaarden. Elke makelaar wil zijn klant zo goed mogelijk adviseren. Hiervoor is een perfecte kennis van het product nodig. Wij willen u daarbij helpen.

Als u twijfelt of iets al dan niet gedekt is, wacht niet om informatie in te winnen bij de LHL. Zo kan vermeden worden dat er onnodig een geschillendossier geopend wordt. Dit komt tevens de gezondheid van de portefeuille ten goede.

Deze dienst is gratis.

Wie beantwoordt deze telefoonlijn?

De verzekerde of de makelaar wordt rechtstreeks in contact gebracht met een jurist van ARAG. Al onze juristen hebben het beroep van advocaat uitgeoefend en hebben dus juridische ervaring in ‘the field’ opgedaan.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?
- Een verzekerde wil een einde maken aan zijn arbeidsovereenkomst. Hij twijfelt over de duur van de opzegtermijn en de manier waarop de overeenkomst dient opgezegd te worden. Hij stelt zich de vraag of een dergelijk geschil gedekt is door zijn rechtsbijstandverzekering.
- Een makelaar krijgt van een klant die mondeling te horen heeft gekregen van zijn verhuurder dat de huur omhoog gaat, de vraag of dit wettelijk is. Hoe hierop reageren? Wordt een dergelijk probleem gedekt door de polis van de klant?

Beiden hebben het nummer van de LHL gebeld en zijn in contact gekomen met een jurist van ARAG. De jurist heeft hen de nodige informatie verschaft na het stellen van enkele vragen om de juiste juridische context te vatten.

De dienst LHL is bereikbaar tijdens de week van maandag tot donderdag van 9 u. tot 17 u. en op vrijdag van 9 u. tot 16 u.

Wat zijn onze doelstellingen?

Deze dienst wordt sinds 1997 (bijna 20 jaar geleden) aangeboden aan onze verzekerden en onze makelaars. ARAG wil meer zijn dan een verzekering die enkel tussenkomt wanneer er zich een geschil voordoet, en wil echte juridische bijstand verlenen. Arag is pionier op dit vlak. Als goede huisvader verkies je om geen geschillen te hebben. Maar hoe doe je dit zonder de nodige juridische kennis? Door een beroep te doen op professionals, die dit telefonisch dan nog eens gratis doen. Preventief optreden, gemakkelijk toegang verlenen tot het recht, aan de zijde staan van verzekerde en makelaar. Dat zijn de doelstellingen die wij nastreven.

Tot wie richt deze dienst zich en waar vind ik de nodige informatie?
- Tot al onze makelaars. Alle informatie vindt u terug in onze folders, tarieflijsten en andere documenten.
- Tot al onze verzekerden, particulieren, weggebruikers en bedrijven (sinds 1 maart 2016 is deze dienst tevens voor bedrijven toegankelijk). Al wie een verzekeringscontract aangaat met ARAG, ontvangt (1) een gepersonaliseerde brief waarin uitleg wordt gegeven over de LHL, en (2) een geplastificeerd kaartje met de nodige informatie en het telefoonnummer van de LHL.

Meer dan 10.800 oproepen sinds 01/01/2013

Voor meer informatie, contacteer uw Business Advisor.