Rechtsbijstand medisch

Bent u actief als zelfstandig zorgprofessional of hebt u een medisch of paramedisch beroep? Dan draagt u als medische dienstverlener grote verantwoordelijkheden. Ergo: veel kans op conflicten. Wat als een patiënt de kwaliteit van uw ingreep betwist en u aanklaagt? Of wat als u zelf klachten hebt over medische apparatuur en de leverancier zijn verantwoordelijkheid niet opneemt? Met de rechtsbijstandsverzekering van ARAG voor medische en paramedische beroepen bent u zeker van uitstekende rechtshulp – zónder kopzorgen over de kosten.

Voor wie geldt de verzekering?

De dekking geldt voor:

u als ondertekenaar van het contract
de wettelijke en statutaire vertegenwoordigers
de werknemers en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten

In welke hoedanigheid ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in uw hoedanigheid van zelfstandige of onderneming. En dat in het kader van uw beroepsactiviteiten en als eigenaar of huurder van (een deel van) het gebouw bedoeld voor de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.

Valt mijn voertuig onder de dekking?

U kiest optioneel voor de formule Mobility Gold. Die verzekert u en uw gezinsleden voor risico’s verbonden aan het verkeer, en risico’s verbonden aan een of meer voertuigen.

Voorbeelden van tussenkomsten

Disciplinaire verdediging

Na klachten geuit door een patiënt (weigering bijstand, overdreven erelonen, verstrekken onjuiste informatie, inbreuk op het beroepsgeheim, dronkenschap, …), wordt u opgeroepen voor de Raad van de Orde.

Strafrechtelijke verdediging

Omwille van een beweerde medische vergissing, dient een patiënt klacht in en wordt u vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

Inning schuldvordering

Ondanks verschillende herinneringen, gaat het hospitaal of uw patiënt niet over tot betaling van uw ereloonfactuur.

Geschil met een dienstverlener

U hebt een geschil met een dienstverlener : accountant, informaticus, advocaat, onderaannemer, electriciteits- of internetleverancier, …

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met intellectuele rechten en met een tegen de verzekerde ingestelde procedure inzake faillissement of gerechtelijke reorganisatie.

COOKIES OP ARAG.BE

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij verschillende soorten cookies. U vindt alle informatie, ook over de mogelijkheden om deze te blokkeren, in de tekst over ons vertrouwelijkheidsbeleid.