Business

Als zelfstandige of ondernemer weet u maar al te goed dat juridische conflicten haast onvermijdelijk zijn. Denk aan een zakelijk geschil met een leverancier, een onenigheid met een werknemer over een arbeidsreglement, of een inbraak in uw kantoor door daders die insolvabel zijn. De kosten om zo’n geschillen af te handelen lopen al snel torenhoog op – tenzij u over een rechtsbijstandsverzekering van ARAG beschikt!

Wat dekt de verzekering?

De rechtsbijstandsverzekering kmo biedt een basisdekking of een uitgebreide dekking naargelang de formule die u kiest:

 

Business Bronze

Het Business Bronze pakket biedt u een basisdekking voor uw professionele activiteiten en voor uw maatschappelijke zetel en/of exploitatiezetel.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met:

 • vennootschaps-en verenigingsrecht, intellectuele rechten, arbeidsrecht, fiscaal recht, administratief recht, concurrentie of prijzenreglementering en de wetgeving op de handelspraktijken,
 • een tegen de verzekerde ingestelde procedure inzake faillissement of gerechtelijke reorganisatie,
 • contracten met cliënten of leveranciers.
 

Business Silver

 

Met de Business Silver formule kunt u de Business Bronze dekking uitbreiden naar geschillen met uw werknemers, de RSZ, de administratie of de belastingdienst.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met:

 • vennootschaps-en verenigingsrecht, intellectuele rechten, concurrentie of prijzenreglementering en de wetgeving op de handelspraktijken,
 • een tegen de verzekerde ingestelde procedure inzake faillissement of gerechtelijke reorganisatie,
 • contracten met cliënten of leveranciers.

Business Gold

Het Business Gold-pakket is het meest uitgebreide rechtsbeschermingspakket voor bedrijven. Het biedt u "alles is gedekt, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten" en stelt u in staat om onder andere te genieten van dekking voor contractuele geschillen met uw klanten, leveranciers en andere dienstverleners.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met intellectuele rechten en met een tegen de verzekerde ingestelde procedure inzake faillissement of gerechtelijke reorganisatie.

 
 

De drie formules bieden een uiteenlopende dekking (van beperkt tot zeer uitgebreid) en verschillende financieel plafonds.

Voor wie geldt de dekking?

De dekking geldt voor:

 

U als onderschrijver van het contract.

De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers.

De werknemers en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten.

 

Pas op: stelt u meer dan 10 mensen tewerk? Contacteer dan ARAG voor een aangepaste formule.


In welke hoedanigheid ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in uw hoedanigheid van zelfstandige of onderneming. En dat in het kader van uw beroepsactiviteiten en als eigenaar of huurder van (een deel van) het gebouw bedoeld voor de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.

Voorbeelden van tussenkomsten

Business Bronze

Een derde beweert schade te hebben geleden door uw fout en start tegen u een aansprakelijkheidsprocedure. Uw verzekeraar Beroepsaansprakelijkheid/Uitbating is van oordeel dat, indien uw aansprakelijkheid zou worden weerhouden, u een zware fout heeft begaan en kondigt aan van u terugbetaling te vorderen van haar uitgaven. Gelet op het belangenconflict met uw BA-verzekeraar, nemen wij uw verdediging ten laste ten opzichte van de derde.

Business Silver

 • De werknemer die u zojuist hebt ontslagen, betwist de duur van de opzeggingstermijn.
 • De fiscus verwerpt een deel van de beroepskosten die u in rekening hebt gebracht
 • De gemeente weigert u een omgevingsvergunning te verlenen.

Business Gold

 • U heeft een geschil met uw dienstverlener: accountant, informaticus, advocaat, onderaannemer, elektriciteits - of internetleverancier, ....
 • Ondanks verschillende herinneringen betaalt één van uw factuur niet.
 • U wilt dat de beledigende opmerkingen over u van het internet worden verwijderd.

COOKIES OP ARAG.BE

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij verschillende soorten cookies. U vindt alle informatie, ook over de mogelijkheden om deze te blokkeren, in de tekst over ons vertrouwelijkheidsbeleid.