[an error occurred while processing this directive]

Kies hier de beste oplossing voor uw situatie


Mobiliteit

Een ongeluk is zo gebeurd, zelfs al doet u nog zo uw best om risico’s in het verkeer te vermijden. Precies daarom vindt u bij ARAG verzekeringsproducten die u en uw gezinsleden dekken in álle verkeerssituaties. Van risico’s en ongelukken die voortkomen uit het gebruik van uw motorrijtuig, tot alle andere gevaren die u en uw gezinsleden lopen in het verkeer.

 
 

Traffic: verkeer

Wat dekt deze verzekering?

De module Traffic verzekert u (ondertekenaar van het contract) en uw gezinsleden (samenwonende partner en bloed- of aanverwanten in rechte lijn) voor risico’s verbonden aan het verkeer. Deze verzekering is dus niet gekoppeld aan een specifiek motorrijtuig. Ze beschermt uw gezin voor alle gebeurtenissen die voortvloeien uit uw deelname aan het verkeer. Bijvoorbeeld als voetganger of fietser, gebruiker van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel (artikel 2.15.2 van de verkeersreglement), een gemotoriseerde fiets (artikel 2.15.3 van de verkeersreglement) of een ≪speed pedelec≫ (artikel 2.17.3° van de verkeersreglement) ,als bestuurder van een voertuig dat toebehoort aan een derde, of als inzittende van een openbaar vervoermiddel. ARAG komt tussenbeide als u het slachtoffer bent én als u zelf schade veroorzaakt.

Voorbeelden van tussenkomsten

U rijdt met de fiets naar het werk. Tijdens de rit wordt u het slachtoffer van een verkeersongeval en raakt u gewond. De wetsverzekeraar weigert dit te erkennen als een arbeidsongeval. ARAG ontfermt zich over het burgerlijk verhaal.

U rijdt met het voertuig van een vriend en krijgt onderweg een alcoholcontrole. De politie trekt uw rijbewijs in omdat uw alcoholgehalte te hoog is. U rekent in dit geval op ARAG om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Bij een duwpartij in de bus breekt de bril van uw kind. De familiale verzekeraar van de aansprakelijke vergoedt u voor de bril, maar de vrijstelling blijft te verhalen. ARAG schiet de vrijstelling voor.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met fiscaal recht of schade aan voertuigen.

 

Mobility Gold: verkeer + gemotoriseerd voertuig

Wat dekt deze verzekering?

De module Mobility Gold verzekert u (als natuurlijke of rechtspersoon) en uw gezinsleden (samenwonende partner en bloed- of aanverwanten in rechte lijn) voor risico’s verbonden aan een of meer voertuigen opgenomen in het contract én risico’s verbonden aan het verkeer. De verzekering dekt de gemachtigde bestuurders en de kosteloos vervoerde inzittenden van het verzekerde voertuig.

U bent verzekerd in uw hoedanigheid van verzekerde:
- eigenaar, houder, bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig,
- het deelnemen aan het verkeer als voetganger of fietser, als bestuurder of passagier van een voertuig dat eigendom is van een derde partij of in het openbaar vervoer,
- bestuurder van een voertuig dat eigendom is van een derde partij
- gebruiker van een gemotoriseerd reisvoertuig (paragraaf 2.15.2 van de verkeersreglement), een gemotoriseerde fiets (paragraaf 2.15.3 van de verkeersreglement) of een speedpedelec ≫ (paragraaf 2.17.3° van de verkeersreglement).

Onder voertuig verstaat ARAG ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt – inclusief aanhangwagens en caravans. Als het voertuig tijdelijk niet rijvaardig is, wordt de waarborg uitgebreid tot het vervangvoertuig.

Voorbeelden van tussenkomsten

Uw omniumverzekeraar onderschat de 'waarde vóór ongeval' van uw voertuig. ARAG stelt een tegenexpert aan, en spoort de verzekeraar aan om u een hogere schadevergoeding uit te betalen.

Kinderen gooien met stenen tegen uw wagen. De familiale verzekeraar van de aansprakelijke vergoedt u voor de herstelling, maar de vrijstelling blijft te verhalen. ARAG schiet de vrijstelling voor.

De bevoegde administraties weigeren om u een rijbewijs te geven omwille van een lichamelijke ongeschiktheid. U betwist deze beslissing. ARAG verdedigt uw zaak voor de rechtbank.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met:

  • Een ander aan u toebehorend voertuig dan het(de) verzekerde voertuig(en),
  • Een ander voertuig dan het verzekerd voertuig indien het over een contractueel geschil gaat.
 

Family Mobility Gold: verkeer + gemotoriseerde en andere voertuigen

Wat dekt deze verzekering?

De formule Family Mobility Gold verzekert alle voertuigen (al dan niet gemotoriseerd) van u (als fysieke persoon) en uw gezinsleden (samenwonende partner en bloed- of aanverwanten in rechte lijn) voor één premie. De verzekering dekt de gemachtigde bestuurders en de kosteloos vervoerde inzittenden van het verzekerde voertuig (eigen of leasing).

U bent verzekerd in uw hoedanigheid van eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van de verzekerde voertuigen, en ook als verkeersdeelnemer. Bijvoorbeeld als voetganger of fietser, als bestuurder van een voertuig dat toebehoort aan een derde, of als inzittende van een openbaar vervoermiddel.

Onder voertuig verstaat ARAG ieder al dan niet gemotoriseerd vervoermiddel dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt – inclusief aanhangwagens, caravans, fietsen, boten, quads, …

Onder voertuig verstaat ARAG ieder al dan niet gemotoriseerd vervoermiddel dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt – inclusief aanhangwagens, caravans, fietsen, boten, quads, …

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met een voertuig dat enkel voor professionele doeleinden of voor betalend vervoer van zaken of personen wordt gebruikt.

 
 

COOKIES OP ARAG.BE

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij verschillende soorten cookies. U vindt alle informatie, ook over de mogelijkheden om deze te blokkeren, in de tekst over ons vertrouwelijkheidsbeleid.