Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Met een rechtsbijstandsverzekering auto rijd je met een gerust gemoed

Een ongeluk is snel gebeurd… Het is daarom belangrijk jezelf te beschermen tegen juridische problemen die kunnen ontstaan als gevolg van een auto-ongeluk. Onze juridische experts verdedigen jouw rechten en helpen je bij het verkrijgen van een vergoeding.

 
Waarom een rechtsbijstandsverzekering auto?
 • Om je rechten te doen gelden (bv. om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die een ander je heeft toegebracht)
 • Om je rechten te verdedigen (bv. wanneer je een verkeersovertreding hebt begaan en je voor de politierechtbank moet verschijnen)
 • Om je bij te staan bij administratieve geschillen (bv. rijverbod, terugtrekking rijbewijs, verkeersbelasting)
 • Om je te ondersteunen bij contractuele geschillen (bv. conflict met je garagist, verkoper, carwash)
 • Om je te helpen wanneer je een expertiseverslag betwist
Rechtsbijstandverzekering auto-vrouw

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in een van onze rechtbijstandsverzekeringen voor je auto? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt of raadpleeg onze brochure.

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?
courtier auto

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven.
Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.

 

Wat dekt een rechtsbijstandsverzekering mobiliteit niet?

 • De schade aan je voertuig of je lichamelijke letsels*
 • De schade van het voertuig of de lichamelijke letsels van de tegenpartij
 • Bijstand bij pech (pechbijstandsverzekering)
 • Schade die het gevolg is van gebeurtenissen die plaatsvonden voor de start van het contract of schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • De boete indien je aansprakelijk wordt gesteld

*Enkel wanneer je slachtoffer bent van een ongeval en de tegenpartij je schade niet kan betalen ondanks het vonnis dat hem daartoe verplicht, zal ARAG tussenkomen voor de materiële en/of lichamelijke schade die je door het ongeluk geleden hebt.


Een rechtsbijstandsverzekering op maat van jouw gezin?

We bieden verschillende rechtsbijstandsverzekeringen aan met verschillende dekkingen. Ontdek de rechtsbijstandsverzekering op maat van jouw gezin in onze brochure.


Opgelet, we willen er ook op wijzen dat:

 • Voor bepaalde waarborgen van onze rechtsbijstandsverzekeringen mobiliteit de tussenkomst beperkt is als gevolg van specifieke afwijkingen in bepaalde clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.
 • Voor alle waarborgen een financieel interventieplafond geldt.

Het is in ieder geval noodzakelijk om de infofiche en de algemene en bijzondere voorwaarden van de aangeboden producten door te nemen in de brochure alvorens erop in te schrijven. Al deze documenten kunnen ook op eenvoudig verzoek gratis worden toegezonden.

Onze Mobility producten zijn rechtsbijstandsverzekeringen, onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringsovereenkomst voor een Mobility product wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium worden opgezegd. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag.be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.

ARAG SE-Branch Belgium (Marsveldplein 5 in 1050 Brussel - KBO 0846.419.822 - FSMA No. 2812) is een branch van ARAG SE, Aragplatz 1 40472 Düsseldorf, Germany (HR Rechtbank van eerste aanleg van Düsseldorf, HRB 66846).