Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Als vertrouwde partner heeft ARAG veel meer te bieden dan het louter terugbetalen van gerechtskosten of de kosten en het ereloon van een advocaat.

Wij garanderen u het comfort van een echte juridische ondersteuning in het leven van alledag. We kunnen hiervoor terugvallen op onze juristen en professionele dossierbeheerders. De juristen van de afdeling «Algemeen Juridisch» zijn allemaal voormalige advocaten en de dossierbeheerders van de afdeling «Verkeer» hebben allemaal ofwel ervaring met de balie of ervaring in de verzekerings- of makelaarswereld.

Het is geen toeval dat wij onze dossierbeheerders zo hebben uitgekozen: minnelijke schikking is ons stokpaardje!

In uw belang proberen wij steeds contact op te nemen met de tegenpartij, of dit nu een derde is of een verzekeringsmaatschappij, met het oog op een minnelijke schikking. We garanderen u een goede dienstverlening. We weten immers uit ervaring dat een procedure niet altijd de meest gunstige oplossing is. Juridische procedures nemen veel tijd en energie in beslag, en leiden er vaak toe dat de situatie dichtslibt.

We zijn fier te kunnen zeggen dat we 80% van de gedekte schadegevallen minnelijk kunnen regelen en we werken er hard aan om deze statistiek nog te verbeteren!

De taak van de rechtsbijstandsverzekeraar om een minnelijke schikking te zoeken is verankerd zowel in de wet als in uw contract: wij nemen de pre-contentieuze fase voor onze rekening teneinde een snelle en doeltreffende oplossing te vinden voor het schadegeval. Indien u een advocaat raadpleegt vooraleer wij u hiertoe ons akkoord hebben gegeven, loopt u het risico dat wij weigeren om de kosten en het ereloon van de advocaat vόόr de juridische procedure ten laste te nemen.

Anderzijds zal de advocaat van uw keuze rechtstreeks gemandateerd worden als er een juridische procedure moet worden ingeleid of als er zich een belangenconflict met onze maatschappij voordoet. Wanneer na studie van het dossier onze jurist of dossierbeheerder een negatief advies uitbrengt m.b.t. de succeskansen van uw vordering, heeft u bovendien de mogelijkheid om een advocaat te raadplegen en hem te vragen wat zijn advies hieromtrent is. Indien het advies van uw advocaat negatief is en hij ons advies bevestigt, zullen wij de helft van de aangerekende kosten en ereloon voor dit advies ten laste nemen. Indien u, ondanks dit negatief advies, een procedure instelt en u een beter resultaat behaalt dan wanneer u ons standpunt gevolgd was, betalen wij u de aangerekende kosten en ereloon terug. Tenslotte, als het advies van uw advocaat positief is, staan wij u dekking toe, met inbegrip van de raadplegingskosten van uw advocaat, mits naleving van de contractuele bepalingen.

Hoe verloopt de pre-contentieuze fase, waarvoor ARAG instaat ?

1) Uw makelaar of uzelf geven het schadegeval aan op volgend mailadres schade@arag.be;

2) Wij gaan na of het schadegeval gedekt is en in positief geval wijzen wij dit toe aan een dossierbeheerder van de bevoegde afdeling in functie van de aard van het schadegeval;

3) Na grondige analyse zal deze een advies geven en samen met u bespreken welke de beste oplossingen zijn om het geschil minnelijk te schikken: aanmaning van de tegenpartij, organisatie van een deskundigenonderzoek, raadpleging van een medisch adviseur, enz. Onze dossierbeheerder volgt het dossier proactief op, stelt vragen aan de tegenpartij of de deskundige, en stelt concrete oplossingen voor. Zijn/haar rol bestaat erin u bij te staan en te ondersteunen: aarzel niet om hem/haar te contacteren via email of telefoon. Bij afwezigheid van uw dossierbeheerder, wordt er steeds permanentie voorzien om u te woord te staan;

4) Indien het, ondanks de tussenkomst van de dossierbeheerder, onmogelijk is om een minnelijke schikking te treffen, mandateren wij een advocaat naar keuze.

Arag,
Uw vertrouwde partner