Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Niemand is eraan kunnen ontsnappen: de GDPR, de Europese richtlijn rond de bescherming van persoonsgegevens, is in voege getreden op 25 mei! Ook uw mailbox is vast overspoeld door mails rond dit onderwerp …

En toch blijven vele van onze verzekerden met vragen zitten. Daarom vertellen we u vandaag de concrete gevolgen die deze Europese richtlijn heeft voor het beheer van uw polis en de schadegevallen.

De GDPR beschermt de persoonlijke gegevens van fysieke personen wanneer die verwerkt worden door een ‘verwerkingsverantwoordelijke’, of beter gezegd elke organisatie, publiek of privé, die goederen of diensten aanbiedt en deze gegevens inzamelt. In werkelijkheid versterkt de GDPR enkel de bescherming die reeds was ontworpen door een Belgische wet uit 1992. Ze doet dat onder meer door veiligheidsmaatregelen op te leggen voor de verwerking van gegevens, door de verplichting om te informeren over de rechten van de betrokken persoon en door een uitdrukkelijke instemming te vereisen voor de verwerking van gevoelige gegevens.

ARAG heeft er uiteraard voor gezorgd volledig conform te zijn met de GDPR, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw gegevens met een versterkte beveiliging worden verwerkt.

Om u volledig te informeren, hebben we een algemeen informatiedocument opgesteld dat beschikbaar is op onze website.

De GDPR verplicht ons er ook toe om een uitdrukkelijke instemming te verkrijgen wanneer volgens de GDPR gevoelige gegevens verwerkt worden door onze diensten. Deze gevoelige gegevens zijn voornamelijk medische gegevens. Als u een dossier wenst te openen om vergoed te worden naar aanleiding van een lichamelijk letsel (verkeersongeluk, werkongeval enz.), zal u van uw dossierbeheerder een instemmingsformulier ontvangen dat u moet invullen, voor akkoord ondertekenen en terugsturen. Dit door de GDPR vereiste formulier zal uw dossierbeheerder toelaten uw dossier op te volgen en uw schadevergoeding op te eisen bij de verantwoordelijken voor de schade.

U hoeft niets te vrezen op dit vlak: we verbinden ons ertoe de gegevens die we verwerken enkel te delen met derden die betrokken zijn bij uw schadegeval (verzekeraar van de tegenpartij, expert, advocaat …) en dit met als enige doel het dossier te beheren. Wees dus gerust: we zullen nooit informatie delen voor commerciële doeleinden.

Wat onze dekkingen betreft, valt de GDPR niet onder een bepaald product. In functie van de aard van het schadegeval, bieden we u de garanties die zijn voorzien in de polis die u hebt aangegaan, ook als de polis betrekking heeft op de GDPR. Bijvoorbeeld: uw polis dekt contracten en u hebt een geschil met uw GDPR onsultant, met wie u een contract hebt afgesloten. We zullen dit schadegeval dekken net als elk ander contractueel schadegeval.

Vergeet tot slot niet dat onze LHL-lijn (02/643.13.93) ook beschikbaar is voor al uw vragen over de GDPR. Aarzel dus niet, we helpen u graag verder!

Arag, Uw dagelijkse vertrouwenspartner