Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Geüpdatet op 21/02/2024

Een fiscaal aftrekbare polis rechtsbijstand: wat is dat voor een beest?

Fiscaal voordelige rechtsbijstand: het is een hele mond vol en velen weten niet echt wat er mee bedoeld wordt. Nochtans kan het je een mooi voordeel opleveren bij het indienen van je belastingen. Wij leggen graag voor je uit wat de meerwaarde is van een fiscaal voordelige rechtsbijstandverzekering.


Wat is fiscaal voordelige rechtsbijstand?
Fiscaal voordelige rechtsbijstand heeft alles te maken met de “Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering” – in de volksmond ook wel de wet “Geens” genoemd - die in voege trad op 1 september 2019. Via deze wet wilt de overheid ervoor zorgen dat de gerechtelijke procedures voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk zijn. Dat sluit naadloos aan bij de missie van ARAG, die luidt: rechtsbijstand voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat meer personen toegang hebben tot het recht, koppelde de overheid een financieel voordeel aan de onderschrijving van een verzekeringspolis voor rechtsbijstand, in de vorm van een fiscaal voordeel. Concreet betekent dit dat je, bij bepaalde rechtsbijstandproducten, een deel van de premie die je jaarlijks betaalt, kunt terugkrijgen van de belastingen.


Hoeveel kan ik terugkrijgen van de belastingen?
Je kan tot 40% van je betaalde premie terugkrijgen, waarbij het jaarlijks te betalen bedrag van de premie maximaal €320 mag bedragen. Dat betekent dat je tot €128 kan terugkrijgen van de belastingen, afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie. Het voordeel wordt afgetrokken van de belasting die je verschuldigd bent. Ben je niet belastbaar? Dan heb je geen recht op dit voordeel: het gaat immers om een belastingvermindering.

Opgelet: de belastingsvermindering wordt verleend voor de premies die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk heeft betaald voor een in aanmerking komende rechtsbijstandverzekering. Een premie betaald op 02/01/2022 komt dus in aanmerking voor de belastingvermindering voor het jaar 2022.


Welke voorwaarden hangen vast aan zo’n fiscaal voordelige rechtsbijstandverzekering?
Het fiscaal voordeel geldt enkel voor polissen met de vereiste wettelijke dekkingen. Zo kunnen enkel rechtsbijstandproducten voor particulieren in aanmerking komen voor een belastingvermindering. In de wet worden voorwaarden vermeld waaraan de verzekering minimaal moet voldoen om recht te geven op een fiscaal voordeel voor de verzekerde. De rechtsbijstandverzekering moet onder andere een breed aantal risico’s dekken, zoals aansprakelijkheid, strafrecht, fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht, contracten- en consumentenrecht (inclusief bouwgeschillen), erfrecht-, schenkingen- en testamentenrecht en echtscheiding en familierecht. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden in de “Circulaire 2020/C/63”.


Hoe neem ik mijn contract van mijn rechtsbijstandverzekering op in mijn aangifte?
Het bedrag van de betaalde premie (beperkt tot € 320) vul je in bij vak X (Uitgaven die recht geven op belastingsverminderingen), op code 1344 of 2344. Dien je de aangifte online in? Dan is het bedrag in principe al op voorhand ingevuld.

Vaak ontvang je een voorstel van vereenvoudigde aangifte. In dat geval controleer je best of het bedrag van de betaalde premies (met een maximum tot € 320) in code 1344 of 2344 ingevuld staat. Staat er nog niets ingevuld? Wijzig dan je voorstel van vereenvoudigde aangifte.


Zijn er bij ARAG rechtsbijstandverzekeringen die in aanmerking komen voor een belastingsvoordeel?
Bij ARAG bieden we producten aan die in aanmerking komen voor zo’n belastingsvoordeel, waaronder Particulier Fisc Access en Particulier Fisc Gold. Ben je geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op onze website.

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar of een medewerker van onze Customer Services op het nummer 02 643 12 11. Hij/zij zal samen met jou je behoeftes bekijken en op zoek gaan naar het product dat het beste bij jouw persoonlijke situatie past.