In de huidige coronacrisis hebben verschillende mensen te kampen met financiële moeilijkheden. Tegelijkertijd krijgen sommigen nu hun aanslagbiljet toegestuurd om hun inkomstenbelasting te betalen.

Normaal moet je je inkomstenbelasting betalen binnen de 2 maanden nadat je aanslagbiljet werd verzonden.

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft via haar website bekendgemaakt dat die termijn met 2 maanden wordt verlengd voor alle aanslagbiljetten die na 12 maart 2020 zijn verzonden.

Je hebt dus 4 maanden om je inkomstenbelasting te betalen.

Werd je aanslagbiljet

- tussen 12 maart en 27 maart 2020 verzonden, dan staat bovenaan nog de oude uiterste betaaldatum op het biljet, maar heb je wel een termijn van 4 maanden om te betalen;
- vanaf 27 maart 2020 verzonden, dan staat er bovenaan een juiste betaaltermijn van 4 maanden.
Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën.

ARAG, uw bondgenoot in Rechtsbijstandverzekering

Over dit onderwerp :

Coronacrisis: de burgerlijke procedures bij de rechtbank aangepast

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de procedures voor de rechtbank: vanaf 9 april 2020 gelden er aparte regels.

Festivalzomer geannuleerd door het coronavirus: wat met je gekochte tickets?

U was erin geslaagd om tickets te pakken te krijgen voor uw lievelingsfestival. Helaas heeft de coronacrisis er anders over beslist en zijn alle festivals en grote evenementen deze zomer geannuleerd.