Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

In de huidige coronacrisis hebben verschillende mensen te kampen met financiële moeilijkheden. Tegelijkertijd krijgen sommigen nu hun aanslagbiljet toegestuurd om hun inkomstenbelasting te betalen.

Normaal moet je je inkomstenbelasting betalen binnen de 2 maanden nadat je aanslagbiljet werd verzonden.

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft via haar website bekendgemaakt dat die termijn met 2 maanden wordt verlengd voor alle aanslagbiljetten die na 12 maart 2020 zijn verzonden.

Je hebt dus 4 maanden om je inkomstenbelasting te betalen.

Werd je aanslagbiljet

- tussen 12 maart en 27 maart 2020 verzonden, dan staat bovenaan nog de oude uiterste betaaldatum op het biljet, maar heb je wel een termijn van 4 maanden om te betalen;
- vanaf 27 maart 2020 verzonden, dan staat er bovenaan een juiste betaaltermijn van 4 maanden.
Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën.

ARAG, uw bondgenoot in Rechtsbijstandverzekering

Over dit onderwerp :

Coronacrisis: de burgerlijke procedures bij de rechtbank aangepast

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de procedures voor de rechtbank: vanaf 9 april 2020 gelden er aparte regels.

Festivalzomer geannuleerd door het coronavirus: wat met je gekochte tickets?

U was erin geslaagd om tickets te pakken te krijgen voor uw lievelingsfestival. Helaas heeft de coronacrisis er anders over beslist en zijn alle festivals en grote evenementen deze zomer geannuleerd.