Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

1. Je bestuurde geen gemotoriseerd voertuig

Volgens de wet ben je onder meer als voetganger, fietser of passagier een zwakke weggebruiker, indien je betrokken bent bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig (auto, bus, trein, tram, ...). Raak je gewond, moet de verzekeraar van het gemotoriseerd voertuig de lichamelijke schade vergoeden, ook al was de bestuurder niet in fout.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet het wel gaan om een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is. Het volstaat dat het motorvoertuig een rol heeft gespeeld in het ontstaan van het ongeval, op welke manier ook. Dat kan dus ook een geparkeerd voertuig zijn of een voertuig waarvoor je moet uitwijken om een aanrijding te vermijden.

De schade die wordt vergoed, is
- de lichamelijke schade (fysiek en moreel) inclusief de medische kosten;
- de kledijschade inclusief zgn. functionele prothesen zoals bril, hoorapparaat of gebit.

Andere materiële schade zoals de schade aan de fiets wordt alleen vergoed als kan aangetoond worden dat de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is. Om die schade vergoed te krijgen, is de aansprakelijkheidskwestie dus van belang.

De wettelijke bescherming als zwakke weggebruiker sluit niet uit dat je aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig. Als je in fout bent, zal je aangesproken worden om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Als je familiaal verzekerd bent, moet je dan enkel de contractuele vrijstelling dragen.

De automatische vergoeding door de BA-verzekering van het voertuig betrokken in het ongeval is geen vrijgeleide om een roekeloze weggebruiker te zijn.

Is bij het ongeval geen gemotoriseerd voertuig betrokken (bv. botsing tussen twee fietsers of tussen voetganger en fietser), moet diegene die in fout is (of zijn verzekeraar) de lichamelijke schade vergoeden.

2. Je bestuurde een gemotoriseerd voertuig

Bij een ongeval met een zwakke weggebruiker, moet je verzekeraar de medische kosten van de zwakke weggebruiker vergoeden, ook al was je niet in fout.

Wat te doen?
- Verwittig ter plaatse de politie of doe er zo snel mogelijk aangifte.
- Vul het Europees aanrijdingsformulier in indien bij het ongeval een gemotoriseerd voertuig betrokken is.
- Afhankelijk van de situatie moet het ongeval worden aangegeven aan de verzekeraar van het gemotoriseerd voertuig of van diegene die in fout is.
- Geef het ongeval aan bij je regionaal ziekenfonds.
- Indien van toepassing: dien een aangifte van arbeidsongeschiktheid in als je niet kunt werken.

Arag,
Uw vertrouwde partner