Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Mijnheer X wil zijn baanvak verlaten om naar links af te slaan in de straat waar hij woont. Helaas komt er op dat moment in de tegenovergestelde richting in volle vaart een motorrijder aangereden, die door de autobestuurder geraakt wordt.

Wie is er in fout?

In het recht zullen er door beide partijen twee begrippen gehanteerd worden tijdens de gerechtelijke procedure.

Elke bestuurder moet, alvorens een maneuver uit te voeren, zich ervan vergewissen dat hij dit manoever kan uitvoeren zonder gevaar voor de andere weggebruikers. Hij moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die uit de tegenovergestelde richting komen.

Door overdreven snelheid kan de moto echter een onvoorzienbare hindernis worden voor Mijnheer X, en bijgevolg de fout van de automobilist te niet doen: door met een snelheid te rijden die veel hoger ligt dan de toegestane snelheid heeft de motorrijder het normale verwachtingspatroon van Mijnheer X verschalkt.

De politierechter en de rechters in beroep hebben in die zin geoordeeld in het kader van een procedure die was opgestart door de motorrijder en ze hebben Mijnheer X in het gelijk gesteld.

Het Hof van Cassatie heeft echter de beslissing in beroep ongeldig gemaakt: het loutere feit dat de motorrijder met een snelheid reed die veel hoger was dan de toegestane snelheid, terwijl hij zichtbaar bleef voor de automobilist, bevrijdt de automobilist niet van zijn fout, wanneer hij een maneuver uitvoert, geen voorrang te verlenen aan de weggebruikers die uit de tegenovergestelde richting komen… Voor het Hof van Cassatie was de motorrijder geen onvoorzienbare hindernis, in de mate dat hij zichtbaar was, zelfs al reed hij met een bewezen overdreven snelheid.

Moraal van het verhaal: wees geduldig als u afslaat!

Arag,
Uw vertrouwde partner