Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Die snertfiles toch tijdens de laatste maanden van het jaar! En elk jaar wordt het erger, maar nu is de kogel door de kerk. Het is de laatste keer geweest. Je favoriete kerstcadeau wordt een e-bike! Binnenkort zing je mee op de tonen van Joe Dassin « A Bruxelles, en vélo on dépasse les autos » …

Let wel, met een e-bike sta je niet buiten de wet, en dit des te meer sinds 1 oktober !

Voortaan drie categorieën naargelang het gemotoriseerd vermogen en de maximale snelheid :
- Enkel trapondersteuning : de elektrische motor geeft ondersteuning, maar enkel wanneer de fietser trapt. Bovendien hebben deze fietsen een maximaal geleverd vermogen van 250 W en een snelheidsbeperking naar bouw tot 25 km/u.
- Met een motor die ook werkt zonder trapondersteuning : de fiets kan vertrekken of rijden zonder enige impuls van de pedalen. Deze tweede categorie wordt voortaan onderverdeeld in twee subcategorieën :
    - Fietsen met een maximaal vermogen van 1000 W en een snelheidsbeperking naar bouw tot 25 km/u;
    - Fietsen met een maximaal vermogen van 4000 W en een snelheidsbeperking naar bouw tot 45 km/u.

Een fiets met enkel trapondersteuning, een maximaal geleverd vermogen van 250 W en een snelheidsbeperking naar bouw tot 25 km/u: « een fiets met elektrische hulpmotor »:

Dit voertuig blijft een fiets en dus:
- is er geen specifieke BA-verzekering verplicht: wanneer er zich een probleem voordoet, zal de familiale verzekering (B.A. Privé) op afdoende wijze dekking bieden;
- moet de bestuurder geen rijbewijs of minimumleeftijd hebben.

Een fiets die uitgerust is met een motor die ook werkt zonder trapondersteuning, een maximaal geleverd vermogen heeft van 1000 W en een snelheidsbeperking naar bouw tot 25 km/u: « een gemotoriseerde fiets »:

- Vereiste minimumleeftijd : 16 jaar ;
- Specifieke B.A. Verzekering Voertuigen ;
- Certificaat van Overeenstemming (COC)

Een fiets die uitgerust is met een motor die ook werkt zonder trapondersteuning, een maximaal geleverd vermogen van 4000 W en een snelheidsbeperking naar bouw tot 45 km/u: « een speed pedelec »:

Deze fietsen kennen een speciaal statuut binnen de klasse van de bromfietsen.

Los van de voorwaarden van minimumleeftijd, specifieke verzekering en certificaat van overeenstemming (COC), dienen voor dit type ook volgende voorwaarden nageleefd te worden:
- goedgekeurde helm
- rijbewijs AM (bromfiets)
- inschrijving en nummerplaat
- naleving van de verkeersregels van toepassing voor bromfietsers

Wat kan ARAG doen om zijn verzekerden bij te staan ?

Indien de e-bike een fiets blijft, valt de verdediging van de belangen van verzekerde als eigenaar, houder of bestuurder van een dergelijke fiets zowel onder de rechtsbijstandspolis Particulier als de rechtsbijstandspolis Mobility, en dit zonder dat verzekerde het bestaan van de fiets aan Arag moet signaleren of een bijkomende premie moet betalen.

Indien de e-bike een gemotoriseerd voertuig is, dient er een speciale waarborg onderschreven te worden binnen het gamma « mobility » om van rechtsbijstand te kunnen genieten en moet er een gelijkaardige premie betaald worden als diegene voorzien voor bromfietsers. Er zijn evenwel uitzonderingen waarvoor geen extra premie vereist is:
- ons product « Family mobility » dekt alle voertuigen binnen het gezin zonder beperking wat aantal en type voertuig betreft, dus ook alle soorten elektrische fietsen;
- een polis die de rechtsbijstand van ons gamma « Particulier » en « Mobility » voor voertuigen combineert, dekt automatisch en gratis ook alle tweewielers;
- de producten « Particulier ACCESS » en « Particulier GOLD » dekken tevens de fietsen die gelijkgesteld worden aan gemotoriseerde voertuigen, maar enkel op het vlak van strafrechtelijke verdediging.

Of je fiets al dan niet gelijkgesteld wordt aan een gemotoriseerd voertuig, is een feitenkwestie. Om te kunnen bepalen over welk type van voertuig het gaat en of dit al dan niet gelijkgesteld is aan een gemotoriseerd voertuig, komt het er dus op neer aan verzekerde de juiste vragen te stellen wat de kenmerken van zijn fiets betreft, en hem een kopie te vragen van de aankoopfactuur waarop het merk en het model vermeld staan, evenals een kopie van de gebruiksaanwijzing van het voertuig.

Arag,
Uw vertrouwde partner

 

Bijkomende informatie?

Alle nuttige informatie vindt u terug in :
- persbericht met overzichtstabel van de FOD Mobiliteit en Wegverkeer
- FAQ elektrische fietsen