Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Omdat we in de praktijk merken dat het invullen van het aanrijdingsformulier niet altijd evident is (je hebt net een ongeval gehad, dus is het ook normaal dat je van de kaart bent) geven we hierbij toch enkele nuttige tips.

Tip 1: altijd invullen

Omwille van diverse redenen wordt soms door partijen beslist een ongeval niet aan te geven aan de verzekering. Vul dan toch altijd een aanrijdingsformulier in. Zo kan de tegenpartij bijvoorbeeld achteraf niet claimen dat je vluchtmisdrijf pleegde.

Ben je niet meer in staat om het aanrijdingsformulier in te vullen, vb. omdat je werd overgebracht naar het ziekenhuis, zal de politie een proces-verbaal opmaken. Om de zaken te bespoedigen kan je eventueel achteraf nog met de tegenpartij een aanrijdingsformulier invullen.

Vraag ook steeds het nummer van de proces-verbaal aan de politie alsook een kopij van verhoor en een attest van verkeersongeval.

Heb je een ongeval met een buitenlander waarbij de communicatie moeilijk verloopt? Het Europees aanrijdingsformulier is een eenvormig document. dit wil zeggen dat het overal in Europa hetzelfde is qua vraagstelling en indeling. U kunt het dus ook in het buitenland gebruiken, zelfs als u de plaatselijke taal niet machtig bent.

Let er tevens op dat u in vakje 7 steeds de nummerplaat noteert. Bij een combinatie bestaande uit trekker en oplegger is het van groot belang dat u de nummerplaat noteert van het trekkend voertuig.

Bij vakje 8 vermeldt u het polisnummer en de verzekeringsmaatschappij.

Duidt ook bij vakje 10 aan waar het voertuig beschadigd is en omschrijf de zichtbare schade.

Tip 2: neem foto’s en vermeld getuigen

Bekijk vooreerst rustig de situatie. Maak indien mogelijk met uw GSM enkele foto’s van het ongeval. De staat van beide voertuigen, de plaats waar ze zich bevinden na het ongeval (indien je veilig op de rijweg kan blijven staan), verkeersborden die op een uitzonderlijke situatie duiden zijn ook zeer nuttige zaken.

Zijn er getuigen van het ongeval, vermeld steeds hun gegevens op de daartoe voorziene plaats (voorkant helemaal bovenaan, in rubriek 5). Het is evident dat getuigen in geval van betwisting zeer belangrijk zijn! Getuigen die achteraf opduiken zullen bij discussie moeilijk of niet aanvaard worden.

Tip 3: één enkel formulier is voldoende

Vul slechts één document in (van jezelf of van de tegenpartij, dat kan je kiezen). Sowieso heb je dan elk een formulier na het invullen ter beschikking. Er is plaats voorzien om afzonderlijk het relaas van de feiten op te geven. Over de schets moeten jullie het wel eens zijn, verander hier achteraf NIETS meer aan.

Wees zeker dat de tegenpartij zijn verklaringen achteraf ook ondertekent.

Kom je niet overeen met de tegenpartij of heb je het gevoel dat het formulier niet goed ingevuld is of foutief is? Teken de voorkant NIET af en ga over tot een eigen aangifte op een eigen formulier. Bel de Politie om ter plaatse te komen indien jullie niet overeenkomen.

Tip 4: let op je schets (!!)

Maak een duidelijke en correcte schets van het ongeval. De situatieschets, vak 13, is het allerbelangrijkste deel van het aanrijdingsformulier ter beoordeling van de aansprakelijkheid. De vakjes helpen u om de verhoudingen te respecteren. Teken duidelijk en vermeld zoveel mogelijk aandachtspunten, zoals verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, straatnamen,…

Pijlen tekenen op een schets houden een rijbeweging in.

Teken ook steeds de voertuigen op de plaats waar zij op het ongeval zelf staan. Heb je een ongeval op een kruispunt, teken de voertuigen dan ook effectief op het kruispunt. Niet aan het begin van het kruispunt met een pijl naar de richting waar je aan het rijden was.

Ter verduidelijking van de schets kunt u kruisjes aanduiden. Deze kruisjes in vak 12 behoren eveneens tot het gemeenschappelijke deel van het aanrijdingsformulier.

In vakje 14 kunt u een zeer korte versie geven van het ongeval zoals u denkt dat het gebeurde. Wat u niet onmiddellijk noteert, kan later gemakkelijker ontkend, tegengesproken of betwist worden

Tip 5: erken geen aansprakelijkheid

Spreek u niet uit over de aansprakelijkheid. Zelfs als u ervan overtuigd bent dat u in fout bent, mag u dit niet vermelden op het formulier. Het is aan de verzekeraars om de aansprakelijkheid te beoordelen. U moet enkel de omstandigheden verduidelijken via het aanrijdingsformulier.

Besluit:

- De noodzaak tot correct invullen en de gevolgen ervan zijn belangrijker dan gedacht... Immers door het invullen van dit formulier worden de aansprakelijkheden van de betrokkenen vastgelegd.

- Een verkeerd of onvolledig ingevulde ongevalsaangifte geeft aanleiding tot veel problemen en kan soms de niet aansprakelijke bestuurder zijn rechten kosten. Van zodra het formulier wordt getekend, kan het als bewijsstuk worden aangewend voor de rechtbank.

- Vul op voorhand de algemene vakken met persoonlijke informatie in (vak 6 t.e.m. 9). Zo wint u tijd en kunt u zich na een aanrijding focussen op de exacte omstandigheden van het verkeersongeval.

Arag,
Uw vertrouwde partner