Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Sinds het koninklijk besluit van 26 november 2010 kan de rechter iemand die veroordeeld is voor dronkenschap, rijden onder invloed van alcohol achter het stuur (0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht), of weigering zich te onderwerpen aan een ademtest, weigering zijn rijbewijs af te geven bij intrekking ervan of bij recidive binnen de drie jaar voor één van deze inbreuken, opleggen om met een wagen te rijden die voorzien is van een alcoholtest met antistartsysteem, ook wel « alcoholslot » genoemd.

Dit systeem biedt het voordeel dat de persoon verder over zijn voertuig kan beschikken en zijn sociaal en professioneel leven kan verderzetten en tegelijkertijd verhinderd wordt te rijden onder invloed.

Er wordt een speciale vermelding aangebracht op het rijbewijs om de politie bij een wegcontrole op de hoogte te brengen dat de betrokken persoon verplicht is met een voertuig te rijden dat voorzien is van een alcoholslot.

De veroordeling tot het rijden met een alcoholslot kan lopen over een periode van 1 tot 5 jaar en gaat gepaard met een periodieke evaluatie van de door het systeem geregistreerde gegevens, minimum twee keer per jaar een gesprek met een begeleider van de omkaderingsinstelling, en een opleiding over de risico’s van rijden onder invloed van alcohol.

Concreet is het alcoholslot een systeem dat bevestigd wordt aan het handschoenkastje of het instrumentenbord, en dat verbonden is met de startknop van de wagen. De bestuurder dient in het alcoholslot te blazen en het voertuig zal maar starten als het alcoholgehalte minder dan 0,09 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht bedraagt (wat neerkomt op minder dan een glas bier).

Wanneer het voertuig eenmaal gestart is, zal het systeem op onregelmatige tijdstippen de bestuurder vragen om opnieuw te blazen. Op die manier wordt vermeden dat de bestuurder het verbod probeert te omzeilen door iemand anders te laten blazen bij het starten van de wagen.

Indien de veroordeelde persoon de voorwaarden van het programma niet naleeft, zal het Parket – dat de gegevens krijgt van de omkaderingsinstelling – de persoon opnieuw dagvaarden om te verschijnen, met het risico dat deze veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar, met verlies van zijn rijbewijs, ofwel tijdelijk (1 tot 5 jaar), ofwel definitief.

De kosten van de omkadering en de installatie van het apparaat zijn ten laste van de veroordeelde en komen bovenop de boete en de gerechtskosten. De rechter heeft evenwel de keuze om deze kost geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen van de boete die hij/zij oplegt.

De minister van mobiliteit wenst de toepassing van dit apparaat uit te breiden en wenst er zelfs een verplichte straf van te maken. Hiervoor wordt momenteel een wetsontwerp voorbereid.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de officiële website van het Ministerie van Mobiliteit:

FR : https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/permis_de_conduire/alcolock/legislation
NL : https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/alcoholslot/wetgeving

Arag,
Uw vertrouwde partner