Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Trouwstoeten kunnen in Antwerpen sinds kort gesanctioneerd worden met een GAS-boete tot 350 euro. Dergelijke autokaravanen worden door een wijziging in de politiecodex voortaan als "evenementen" beschouwd, die in principe zes weken op voorhand moeten aangevraagd worden.

Wat is een GAS-boete?

Een GAS-boete is een Gemeentelijke Administratieve Sanctie die de gemeente kan opleggen voor inbreuken op het gemeentereglement. Dit type boete moet op lokaal niveau perk en paal stellen aan openbare overlast die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld loslopende honden, nachtlawaai of dus in Antwerpen ook door trouwstoeten.

Dergelijke boete wordt opgelegd door de gemeentelijk sanctionerend ambtenaar en kan oplopen tot 350 euro.

Trouwstoeten en andere soorten autokaravanen worden voortaan officieel als “evenementen” beschouwd die je in principe zes weken vooraf moet aanvragen. Indien er geen aanvraag gebeurd is, kunnen alle deelnemers - niet alleen de bestuurders van de voertuigen - worden gesanctioneerd met een GAS-boete tot 350 euro.

Het gaat om een aanvullend administratief gevolg naast de gerechtelijke afhandeling van dergelijke incidenten. Het stadsbestuur werpt onder meer trouwstoeten en overwinningskaravanen na voetbalwedstrijden op als voorbeelden.

Indien de context van maatschappelijke relevantie volledig ontbreekt bij dergelijke taferelen en het enige doel overlast creëren is, door luid te toeteren, straten te bezetten en roekeloos te rijden, wordt daaraan een administratief gevolg gegeven los van het gerechtelijke luik.

Ook het bemoeilijken of zelfs verhinderen van tussenkomsten van hulpdiensten, zoals het gooien met eieren of de doorgang van hulpdienstvoertuigen belemmeren, wordt vatbaar voor een administratieve sanctie.

Buiten de administratieve sancties kunnen er ook gerechtelijke gevolgen zijn. De gerechtelijke gevolgen zijn veel zwaarder dan de administratieve sancties.

Zo is er recentelijk een uitspraak geweest voor de Politierechtbank van Dendermonde waarbij een aantal mensen betrapt waren tijdens een trouwstoet op de E17.

De straffen gaan van geldboetes van 2000 euro tot 4000 euro gepaard met een rijverbod van drie tot vijf jaar en voertuigen werden verbeurd verklaard.


Een gewaarschuwd mens telt voor twee.