Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

14/06/2024

Het gebruik van de elektrische step is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Niet verwonderlijk: met de file en circulatieplannen in drukke steden zoals Brussel, Antwerpen of Gent, is het een handig en bovendien milieuvriendelijk vervoersmiddel. Terwijl we deze trendy tweewielers steeds vaker op straat zien verschijnen, brengt het gebruik ervan heel wat risico’s met zich mee. Om het rijden met een e-step wat veiliger te maken, werden er sinds 1 juli 2022 nieuwe regels opgesteld. Laten we eens dieper ingaan op de meest gestelde vragen rond het gebruik van een e-step.

Welke e-steps zijn legaal in België?

Voor de duidelijkheid: onder een elektrische step (of e-step) verstaan we een step zonder zadel, die maximaal 25 km/uur rijdt. Gaat jouw step sneller? Dan is deze niet zomaar toegelaten op de openbare weg en zijn er andere regels van toepassing.

Vanaf welke leeftijd mag je met een e-step rijden?

Voor een elektrische step heb je geen rijbewijs nodig. Toch is er een leeftijdsgrens verbonden aan het rijden met een e-step: sinds 1 juli 2022 mag je pas met zo’n elektrische step rijden als je minstens 16 jaar oud bent. Zo voorkomt de wet dat kinderen en jongeren zich met een gemotoriseerd voertuig verplaatsen. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

In onderstaande gevallen mag je met een e-step rijden als je jonger bent dan 16 jaar:
- In woonerven
- Op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters
- In speelstraten
- In voetgangerszones waar een verkeersbord het toelaat, op voorwaarde dat je stapvoets rijdt.

Welke regels moet je als bestuurder van een e-step volgen?

Als bestuurder van een e-step moet je dezelfde regels volgen als een fietser. Ken jij de belangrijkste verkeersregels?
We sommen ze hieronder voor je op.

 

Waar mag je de e-step parkeren?

In het verleden werden elektrische steps zomaar ergens geparkeerd, vaak in het midden van de openbare weg. Dit zorgde voor heel wat hinder en soms zelfs gevaarlijke situaties, waardoor er nu specifieke parkeerzones zijn en zones met een parkeerverbod. Deze zones worden steeds aangeduid met verkeersborden*, die er als volgt uitzien:

Voortbewegingstoestellen
Deelvoortbewegingstoestellen
Verboden parkeren

*Bron: veiligverkeer.be | Parkeerregels en -borden


Soms worden er parkeerplaatsen voorzien voor e-steps. Die bestaan uit witte wegmarkeringen of uit rekken. Als er geen specifieke signalisatie aanwezig is, mag je de e-step op het trottoir parkeren, op voorwaarde dat je de doorgang niet belemmert.

Is een helm verplicht op de elektrische step?

Net zoals bij een elektrische fiets, ben je als bestuurder niet verplicht om een helm te dragen. Toch wordt het zeer sterk aangeraden. Volgens de meest recente cijfers, is het aantal ongevallen met een e-step waarbij de bestuurder een letsel opliep, immers verviervoudigd van 409 ongevallen in 2020 naar 1748 in 2022. Eén derde hiervan liep een hoofdletsel op. Bij zo’n ongeval is trouwens niet altijd een andere verkeersgebruiker betrokken: met een e-step verlies je gemakkelijk je evenwicht wanneer bijvoorbeeld het wiel blokkeert of er een steen op de weg ligt. Met een snelheid van 25 km/uur, kan een val dan lelijke gevolgen hebben.

Daarnaast is het aangeraden een fluohesje te dragen. Ook dit is niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat je extra zichtbaar bent wanneer je je begeeft op de openbare weg.

Verlichting is wél verplicht wanneer het donker is en wanneer je op het fietspad of de rijbaan rijdt. Ook wanneer het mistig is en je niet verder dan 200m kan zien, dien je je lichten op te zetten. Vooraan moet dit een wit of geel licht zijn, achteraan een rood licht.

Welke boetes staan er op overtredingen?

1. Boetes voor het opdrijven van een step

Eén van veelvoorkomende overtredingen is het opdrijven van een elektrische step. Dat is uiteraard verboden en strafbaar. Wanneer je een step opdrijft, wordt het niet meer beschouwd als een step (in juridische termen noemt men dit een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”), maar als een motorvoertuig. In dit geval gelden er deze regels:

- Het voertuig moet ingeschreven zijn
- De bestuurder heeft een geldig rijbewijs nodig
- De bestuurder heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten

Leef je deze regels niet na? Dan zal de politie een proces-verbaal opstellen en moet je mogelijks voor de Politierechter verschijnen. In dat geval kunnen volgende straffen je boven het hoofd hangen:

e-step schema boetes

Bij deze overtreding met een opgedreven elektrische step kan de Politierechter echter beslissen om geen rijverbod uit te spreken, omdat dat niet verplicht is als de overtreding gedaan werd met een “voertuig dat niet in aanmerking komt voor een vervallenverklaring” of indien de overtreding werd begaan door een voetganger.

2. Boetes voor het overtreden van een verkeersregel met een e-step

Wanneer je toch op het trottoir rijdt met een e-step, betrapt wordt met twee personen op één step of jonger dan 16 jaar bent en met een e-step rijdt, riskeer je een boete van € 58. Parkeer je je step op een plek waar dat niet mag? Dan kan je boete oplopen tot € 116.

Kan de politie je step afpakken als straf?

Wanneer jouw e-step te snel rijdt en het dus om een opgedreven e-step gaat, kan die door de politie in beslag genomen worden. De e-step wordt dan als een bromfiets beschouwd.

Je hebt dan twee opties:
1. De step wordt binnen 30 dagen door een garagist opgehaald en opnieuw correct afgesteld, op jouw kosten. Er wordt vervolgens een nieuwe test gedaan, waarna je de step terugkrijgt.

2. Je neemt onmiddellijk afstand van de step. Je step wordt in dat geval vernietigd.

Heb je een verzekering nodig bij een e-step?

Een verzekering voor een e-step zonder zadel die maximaal 25km/uur rijdt, is niet verplicht. Toch wordt aangeraden een verzekering af te sluiten om je te beschermen. Een ongeval is immers snel gebeurd. In dat geval, ben je best goed verzekerd. Een familiale verzekering beschermt je sowieso tegen lichamelijke en materiële schade aan derden die je zou kunnen berokkenen via het rijden met de step. Toch dekt deze verzekering niet alle risico’s. Als je bijvoorbeeld aansprakelijk bent voor een ongeval, zal je familiale niet tussenkomen om je eigen lichamelijke schade te vergoeden. Ook diefstal of andere materiële schade is hierin niet gedekt. Het is dus altijd interessant om te denken aan een aanvullende verzekering die jou als gebruiker volledig beschermt.

Tot slot helpt de juiste rechtsbijstandverzekering je wanneer je in een juridisch conflict verwikkeld zit als gevolg van een ritje met de step. Zo’n verzekering staat je bij wanneer je bijvoorbeeld met je e-step in een ongeval verwikkeld bent geraakt, maar je verzekeraar je weigert te vergoeden. Ben je op zoek naar zo’n verzekering? Ontdek hier meer over rechtsbijstand wanneer je je in het verkeer begeeft.