Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Mogelijk binnenkort goed nieuws voor uw portemonnee als u klant bent bij ARAG.
De regering heeft het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd dat een deel van de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen fiscaal aftrekbaar maakt. Eens het ontwerp ook is goedgekeurd door het parlement kunt u genieten van een fiscaal voordeel van 120 euro per jaar. Ondanks de huidige politieke crisis stelt ARAG alles in het werk om u hiervan te laten profiteren een het goede nieuws bevestigd wordt.

Een fiscaal voordeel binnenkort mogelijk

Met het initiatief wil minister Geens justitie toegankelijker maken. Zijn ontwerp houdt een fiscaal voordeel in van 120 euro dat kan worden afgetrokken van de belastingen. Een andere belangrijke vernieuwing is de toevoeging van echtscheidingsgeschillen en bouwgeschillen aan de rechtsbijstandsverzekering. Het ontwerp van minister Geens moet nog voor advies langs de Raad van State voor het kan goedgekeurd worden in het parlement. Die goedkeuring zou begin volgend jaar gebeuren, behalve als de recente verschuivingen binnen de regering deze vooruitgang voor onze medeburgers nog zouden verhinderen.

Een gepersonaliseerde rechtsbijstandsverzekering

Wij bij ARAG staan zo goed als helemaal klaar om in te spelen op dit nieuwe fiscale voordeel. Ons product LegalU is zelfs al zo goed als volledig compatibel met de bepalingen voor het verkrijgen van het belastingsvoordeel. Als pionier in de rechtsbijstandsverzekering hebben we zo al bouw- en echtscheidingsgeschillen aan de dekking toegevoegd. Bovendien zijn zowel de wachttijden als de verzekerde bedragen gunstiger dan het wettelijke minimum, voorzien in het wetsontwerp.

LegalU werkt met een vaste basismodule, ‘Consumer & Home’, die bovenop de standaarddekking ook nog bouwgeschillen dekt. Aan de basismodule kan de module ‘Family & Government’ worden toegevoegd die administratieve problemen en de geschillen die komen kijken bij een eventuele echtscheiding, dekt. De module ‘Income’ beschermt het inkomen, terwijl de module ‘Mobility’ geschillen dekt in verband met mobiliteit in de brede zin van het woord. De prijs van LegalU varieert naar gelang de klant alleenstaand of samenwonend is en of de klant al dan niet eigenaar is van zijn woning. Elke klant kan dus de dekking kiezen die het best bij hem past, aan een goede prijs

Dekt eveneens geschillen bouwcontracten en echtscheiding

De juridische bescherming die echtscheidingen en bouwgeschillen dekt is een primeur. “Deze twee exclusieve dekkingen maken onze verzekeringen nog interessanter”, bevestigt CEO Mireille Urlus. “Wanneer Belgen een beroep doen op een advocaat, gaat het vaak om een scheiding of problemen die komen kijken bij een bouwwerf. We stellen ook vast dat onze klanten zich over deze zaken het meeste zorgen maken. Met een verzekering als LegalU zijn ze van meet af aan gerust als ze in een moeilijke situatie terecht komen.”

LegalU, toegang tot recht voor iedereen

Met LegalU maken we rechtsbijstand bereikbaar voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Bij ARAG denken wij dat dit essentieel is voor onze missie. Onze oprichter Heinrich Faßbender had immers als motto: “Ieder individu moet zijn rechten kunnen doen gelden, niet alleen zij die het kunnen betalen”. LegalU past dus perfect binnen het DNA van ARAG.
Meer informatie over LegalU vindt u hier
U kan ook onze simulator gebruiken om een verzekering op uw maat samen te stellen hier

Over LegalU

LegalU, toegang tot recht voor iedereen

ARAG LegalU is een gepersonaliseerde rechtsbijstandsverzekering. Dankzij de 4 complementaire modules kan u beroep doen op onze juridische ondersteuning voor alle verschillende domeinen in uw privé leven. Kers op de taart: dit product is reeds compatibel met het initiatief van Minister Koen Geens om het recht voor iedereen beschikbaar te maken. U kan dus genieten van een fiscaal voordeel.