Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

De fiscaal aftrekbare Rechtsbijstandverzekering, eindelijk een realiteit !

Na intens overleg tussen de minister van justitie, de ordes van advocaten en de afdeling Rechtsbijstand van Assuralia (de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen), werd de wet “Geens” op 22 april 2019 goedgekeurd en zal zij op 1 september 2019 in voege treden.

Wat is de wet “Geens” concreet?

Deze wet heeft als doel het recht voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken door een financieel voordeel te koppelen aan de onderschrijving van een verzekeringspolis Rechtsbijstand. Dit voordeel zal de vorm aannemen van een fiscaal voordeel.

Vanaf 01/09/2019 zal de premie Rechtsbijstand onder bepaalde voorwaarden recht geven op een belastingsvermindering tot een bedrag van 40% op de werkelijk betaalde premie met een maximum van 310 €. Het fiscaal voordeel is dus maximum 124 € voor het inkomstenjaar 2019. Dit bedrag zal jaarlijks geindexeerd worden.

De wetgever richt zich uitsluitend op particulieren in het kader van hun privéleven, maar ook als werknemer (loontrekkende of ambtenaar).

ARAG België heeft al vanaf september 2018 geanticipeerd op deze nieuwe wetgeving aangezien wij inmiddels reeds ons product LegalU op de markt hebben gebracht. In dit product zitten alle waarborgen vervat die vereist zijn door de wet (met name echtscheiding en bouwgeschillen).

Vanaf 01/09/2019 zal het product ARAG LegalU dus recht geven op een fiscaal voordeel, op voorwaarde dat u de 3 modules “Consumer & Home”, “Income, inclusief arbeidsrecht” en “Family & Government” onderschrijft. Hierdoor kiest u voor de waarborgen die vereist zijn door de wet om te kunnen genieten van een fiscaal voordeel.

ARAG LegalU, een product dat reeds compatibel is met de wet “Geens”

Vanaf 01/09/2019 is het zover !

Naast haar innovatief karakter, modulaire samenstelling en aanpasbaarheid op de persoonlijke situatie van de onderschrijvende klant, werd LegalU gecreëerd in de geest van de nieuwe wet met name door de dekkingen van bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen te voorzien. Enkele kleine aanpassingen zullen ons product LegalU vanaf 1/09/2019 volledig conform maken aan de wet en financieel aantrekkelijker dankzij het fiscale voordeel.


Aan welke voorwaarden moet het contract voldoen om toegang te geven tot het recht op belastingverlaging?


Om te kunnen genieten van het fiscaal voordeel op de premies, gestort vanaf 1 september 2019, moet uw rechtsbijstandverzekering contract voldoen aan minimale voorwaarden. Zie hieronder enkele voorbeelden:
• De territorialiteit: Benelux, Duitsland en Frankrijk. Enkele specifieke juridische materies zijn desalniettemin enkel gedekt in België.

• Het minimale bedrag van een geschil : 1.000 EUR, voor bepaalde juridische materies.

• De wachttijd:
- 5 jaar voor de contractuele geschillen “bouwen en verbouwen”,
- 3 jaar voor echtscheidingen,
- 1 jaar voor fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht…
- Bepaalde juridische materies voorzien geen wachttijd

• De vrijstelling: 250 euro, enkel voor bepaalde juridische materies

• De maximale tussenkomstdrempel:
- 13.000 euro voor burgerlijk recht
- 13.500 euro voor strafrecht
- 6.750 euro voor bouwrecht en arbeidsrecht
- 3.375 euro per verzekerde persoon ingeval van echtscheiding / einde van de wettelijke samenlevingsovereenkomst.

• Verzekerde materies: het merendeel van de verzekerde juridische materies werd hierboven geciteerd, met 2 grote vernieuwingen : de dekking met betrekking tot contractuele geschillen “bouwen en verbouwen” en dekking van de echtscheiding.


Vanaf 1/09/2019 zal LegalU voldoen aan deze voorwaarden en zelfs hogere maximale tussenkomsten en meer verzekerde materies voorzien. LegalU zal dus recht geven tot een belastingvoordeel in functie van de modules die u kiest. Doe een simulatie door middel van onze simulator.

Opgelet ! Enkel de premies betaald na 01/09/2019 zullen recht hebben op een fiscaal voordeel… Nog een beetje geduld dus en hou uw agenda in de gaten !Over LegalU

LegalU, toegang tot recht voor iedereen

ARAG LegalU is een op maat gemaakte rechtsbijstandverzekering. Wij bieden u 4 verzekeringsmodules aan die alle aspecten van uw leven dekken. Door u in te schrijven op 3 van de 4 modules, geniet u vanaf September 2019 een belastingvoordeel van maximaal 124 €.