Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Bent u, zoals vele andere werkgevers, van plan deze vakantie een jobstudent in dienst te nemen?

Vergeet dan niet dat zowel voor de student als voor zijn werkgever er een aantal wettelijke regels gelden. Deze regels zijn erop gericht de werkervaring in de beste omstandigheden te doen verlopen.

Wij geven u graag wat informatie en enkele tips om alles vlot te laten verlopen.

Terwerkstelling - arbeidsovereenkomst

U als werkgever moet zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de student tijdens diens eerste werkdag. Dit bevordert de aanpassing en de integratie van de student in uw bedrijf en zorgt ervoor dat de student zijn werk behoorlijk kan en zal uitvoeren.

U kan tevens de student 3 dagen laten proefdraaien. De samenwerking kan hierna zonder opzegtermijn of vergoeding worden stopgezet.

Zeer belangrijk is te weten dat een schriftelijke overeenkomst voor een jobstudent verplicht is. Heeft u geen overeenkomst opgesteld, dan zal de student zonder enige opzeg, noch vergoeding kunnen opstappen.

Vergeet ook zeker niet uw arbeidsreglement te overhandigen aan de student.

Zowel de arbeidsovereenkomst als het arbeidsreglement moeten duidelijk de arbeidsduur bepalen.
-Normale arbeidsduur bedraagt 8 uren per dag en maximaal 40 uren per week.
-In de privé-sector geldt een arbeidstijdvermindering tot 38 uren per week. Er bestaan uitzonderingen voor bepaalde sectoren, zoals de horeca.

U dient ook rekening te houden met het feit dat jongeren onder 18 jaar niet mogen worden tewerkgesteld op zondag of betaalde feestdagen, behalve in een bepaald aantal gevallen:


 • • Medewerking verlenen als acteur of figurant
 • • Deelnemen aan sportmanifestaties
 • • Werken tijdens de kerst- en paasvakantie en tijdens de periode van Pinksterzondag tot 30 september in de volgende ondernemingen gevestigd in de badplaatsen en luchtkuuroorden, en in de toeristische centra:

  •      • kleinhandel;
  •      • kapsalons;
  •      • vermakelijkheidsbedrijven en openbare spelen;
  •      • verhuurbedrijven van boeken, stoelen en middelen van vervoer;

 • • Werken in hotel
 • • Werken in bakkerij
 • • Werken om het hoofd te bieden aan een ongeval dat gebeurd is of dat dreigt te gebeuren;
 • • Werken om dringende werkzaamheden uit te voeren aan het materiaal of werkzaamheden die ontstaan door een onvoorziene noodzaak om te voorkomen dat de normale werking van de exploitatie wordt verhinderd.


Als u gebruik kunt maken van een van deze uitzonderlijke gevallen, zal de student recht hebben op een bijkomende verlofdag die onmiddellijk volgt op of voorafgaat aan de zondag of feestdag.

Ook studenten hebben recht op pauzes en rusttijden. Vergeet hierbij niet dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen studenten jonger en ouder dan 18 jaar.

Loon

Het loon van de student wordt bepaald op basis van het minimumloon in de sector waarin u hem zal tewerkstellen. Is er geen loonschaal voorzien? Dan zal de student recht hebben op het «gemiddeld minimummaandinkomen».

Ziekte

Is uw jobstudent ziek, dan zal hij/zij u onmiddellijk op de hoogte moeten brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Een ziektebriefje moet binnen de twee dagen bezorgd worden indien de CAO of het arbeidsreglement die voorzien of als u als werkgever hierom verzoekt.

Moet u gewaarborgd loon betalen?


 • • Voor de student-arbeider of de student-bediende die in proefperiode is of van wie de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd of voor een duidelijk bepaald werk van minder dan drie maanden.
  U zal geen gewaarborgd loon moeten betalen als de student nog geen maand in dienst is. Na deze periode van een maand dienst, zal u een gewaarborgd loon moeten betalen gedurende 14 dagen.

 • • Voor de student-bediende die een arbeidsovereenkomst van ten minste drie maanden heeft en niet meer in de proefperiode zit. U zal een gewaarborgd maandloon moeten betalen.


Arbeidsongeval

Zorg ervoor dat u verzekerd bent. In geval van arbeidsongeval of op de weg naar het werk zal de student ook via uw arbeidsongevallenverzekering vergoed kunnen worden. De student moet u dadelijk op de hoogte brengen, alsook zijn mutualiteit.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met onze Legal Help Line.

Bronnen NL:
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=38988#AutoAncher5
https://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/blog/hr-administratie/jobstudenten-tewerkstellen


Arag, Uw vertrouwde partner