Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Sedert 1 januari 2017 is het dan eindelijk een feit, ook zelfstandige vrouwen kunnen nu genieten van een volwaardige moederschapsrust. Als zelfstandige heeft u thans recht op 12 weken moederschapsrust (13 weken bij een meerling). Deze moederschapsrust wordt opgesplitst in drie weken verplicht op te nemen en negen weken die u naar keuze kan opnemen.

De drie weken die u verplicht moet opnemen betreft één week voor de vermoedelijke bevallingsdatum en twee weken startend vanaf de bevallingsdatum.

De overige negen weken kan u als volgt opnemen:

- vanaf drie weken tot en met de achtste dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum

- binnen de 38 weken vanaf de bevallingsdatum (na de periode van verplichte moederschapsrust).

Tijdens deze negen weken kan u ervoor kiezen om uw activiteiten voor de helft terug aan te vatten. Let wel, het mag maximaal de helft van uw activiteiten betreffen.

Wat moet u doen om aanspraak te maken op uw moederschapsrust?

U zal bij aanvang van de moederschapsrust een aanvraagformulier bij uw ziekenfonds moeten indienen.
Op dit formulier moet u volgende gegevens invullen:

- de voorziene bevallingsdatum

- eventueel de vermelding dat een meergeboorte wordt verwacht

- het aantal weken facultatieve rust dat u wilt opnemen en de precieze periodes waarin u die wilt opnemen.

Na de geboorte van het kind zal u, eveneens aan uw ziekenfonds, zo spoedig mogelijk een uittreksel moeten bezorgen van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt.

Met welke voorwaarden dient u rekening te houden?

Om recht te hebben op moederschapsrust conform de hierboven beschreven wijze moet u minstens gedurende zes maanden als zelfstandige in hoofdberoep werkzaam zijn geweest.

Op welke uitkering heeft u recht?

U zal een forfaitaire uitkering ontvangen. Deze ziet er vanaf 2017 als volgt uit:

Tabel 1 - Wekelijkse forfaitaire uitkering voor de moederschapsrust in 2017 (en EUR)

Forfait
van 01.01 (1)
tot 31.05
Forfait
van 01.06 (2)
tot 31.08
Forfait
vanaf
01.09 (3​)
Wekelijks forfait 458,31 467,47​ 475,41
Wekelijks forfait voor een halftijdse moederschapsrust ​229,15 233,73 237,71

(1) Invoering van de mogelijkheid voor de gerechtigde om gedurende de facultatieve periode van haar moederschapsrust haar normale beroepsactiviteit halftijds uit te oefenen

(2) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

(3) Herwaardering van forfaits

Good to know:

U moet geen sociale zekerheidsbijdragen betalen in het kwartaal volgend op dat waarin u bevallen bent.

So what’s new?

Voorheen bedroeg de moederschapsrust voor een zelfstandige vrouw maximaal acht weken. Ook de keuze om één week met volledige stopzetting van de activiteiten om te zetten in twee weken waarin u uw activiteiten voor maximaal de helft uitoefent, is nieuw.

Arag,
Uw vertrouwde partner

 

NL Bronnen:

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/moederschap/Paginas/moederschapsrust-zelfstandigen.aspx#.Wa6zGSGqqko
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/bedragen/zelfstandigen/Paginas/forfaitaire-uitkering-moederschapsrust.aspx#.Wa6ytyGqqko
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/zwangerschap-geboorte-adoptie/uitkeringen/moederschapsrust/zelfstandigen/index.jsp
https://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/moederschapsrust/zelfstandigen/