Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

En wat als ik een leerjongen zou aannemen...

Uw activiteiten breiden zich uit en u hebt versterking nodig?
Zou u graag een deel van uw tijd vrijmaken om u meer toe te wijden aan een welbepaalde activiteit?
Of zou u liever uw voet een beetje van het gaspedaal halen of de opvolging voorbereiden?

Waarom niet een jongere in opleiding aannemen?

Lees zeker onderstaande uitleg om een beter inzicht te krijgen in het begrip “leercontract”.
Dit contract heeft als doel een jongere de nodige kwalitatieve professionele bagage te bezorgen in overeenstemming met de realiteit op de werkvloer dankzij een afwisseling tussen de beroepspraktijk aan je zijde en de lessen in het opleidingscentrum (SyntraVlaanderen). Dit alles wordt aangevuld met een persoonlijke begeleiding door een deskundige.

Enkele praktische modaliteiten die nuttig zijn te kennen

Werkrooster ?
Een minder dwingend werkrooster; 3 tot 4 dagen op de onderneming (1 tot 2 dagen in het opleidingscentrum). De leerjongen heeft natuurlijk ook recht op jaarlijkse vakantie.

Loon?
Betaling van een vergoeding van € 453,20 tot € 539,10 bruto per maand afhankelijk van het niveau van de leerjongen*; aanzienlijk minder dan de vergoeding van een arbeider, tussenkomst in de verplaatsingskosten. Daarenboven bestaat er nog de mogelijkheid een premie van € 750 te bekomen.

En wat op het vlak van Verzekeringen? Er bestaat de verplichting om een “Arbeidsongevallenverzekering” af te sluiten alsook een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” om aan derden veroorzaakte schade die de leerjongen heeft veroorzaakt, te dekken.

Uw bijdrage? Het overdragen van uw kennis, uwervaring hetgeen belangrijk is voor de toekomst van het beroep zeker als men weet dat er reeds een tekort bestaat aan beenhouwers.

Kortom, een aantrekkelijke formule met een verlaagde loonkost, die u in staat stelt uw bedrijfscultuur, uw beroepsernst en uw eisen die nodig zijn om uw klanten tevreden te stellen, over te dragen aan de leerjongen.

En wat als niet alles vlot verloopt? Onze Rechtsbijstandverzekering is er om u bijstand te verlenen in deze materie, maar ook in vele andere, en ze is er ook om de verdediging van uw belangen te garanderen en de financiële lasten hiervan te dragen. Daarenboven bieden wij ook een antwoord op alle juridische bekommernissen van onze verzekerden door een telefonische hulplijn voor u te reserveren waar gespecialiseerde juristen u raad en advies zullen bieden om zo te bepalen wat de best te volgen weg is op vlak van het recht...

Zo kan u uw volledige aandacht en tijd richten op het uitoefenen van uw professionele activiteit.
Heeft u nog meer inlichtingen nodig? www.syntravlaanderen.be


* Vergoeding in voege van 01/01/2017 en die een % bedraagt van het geïndexeerde Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen

Arag, Uw dagelijkse vertrouwenspartner