Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Als ondernemer is het niet altijd evident om het hoofd boven water te houden. De bankencrisis van 2008 zindert nog steeds na in de harde wereld die de ondernemerswereld is.

Niet alleen de banken hebben schuld aan de situatie. Studies hebben aangetoond dat één van de voornaamste redenen waarom een ondernemer het niet redt, te maken heeft met het niet tijdig betalen van facturen.

Dit probleem is op een bepaald moment ook op de radar terechtgekomen van de wetgever, die besliste om een helpende hand te reiken aan de ondernemers.

Vanaf 02/07/2016 is het voor een ondernemer gemakkelijker gemaakt om een schuldvordering te (laten) innen.

De wetgever heeft weliswaar enkele restricties ingebouwd. Zo moet het onder andere gaan om een niet-betwiste factuur, alsook is het enkel van toepassing in de B2B-verhouding.

Indien we zeggen gemakkelijker, dan heeft dit vooral te maken met het feit dat er niet eerst een vonnis dient te worden bekomen via de rechtbank, maar dat de invordering door een eenvoudige tussenkomst van een advocaat en een gerechtsdeurwaarder kan worden gerealiseerd.

Indien de geldvordering in aanmerking komt voor deze procedure, dan kan er merkelijk sneller resultaat kunnen worden geboekt.

Indien er alsnog betwisting zou ontstaan, dan pas dient de zaak aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank en ben je vertrokken voor een slepende rit.

Dus als je als ondernemer soms wel eens zin hebt om te slaan, weet dan dat de overheid je een mooie stok heeft gegeven…