Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Het einde van het jaar is voor vele bedrijven ook het einde van het boekjaar en dus een stressvolle periode. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel om het boekjaar goed en efficiënt af te sluiten.

Zo kan men op voorhand een checklist opstellen van alle activiteiten die dienen verwerkt te worden met elke deadline. Deze kan dienen om een planning op te maken en verschillende stakeholders te informeren zodat alle cijfers tijdig beschikbaar zijn. Hier houdt men naast de traditionele eindejaarsverrichtingen best ook rekening met extra activiteiten zoals het bijhouden van bewijsstukken in het kader van een audit.

Ook is het interessant om het fiscale aspect niet uit het oog te verliezen. Een fiscale optimalisatie van de jaarrekening kan een groot effect hebben op de te betalen vennootschapsbelasting. Wanneer bijv. bepaalde investeringen werden verricht, kan men opteren voor de notionele intrestaftrek of een combinatie investeringsreserve en investeringsaftrek. Aarzel zeker niet uw belastingconsultant te contacteren inzake de voorwaarden, voor- en nadelen.

De fiscale wetgeving volgt niet altijd de boekhoudwetgeving. Het is dan ook altijd nuttig om aan beide aandacht te schenken.

Arag,
Uw vertrouwde partner