Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap


Alle bedrijven buiten de kritische sectoren en essentiële diensten (voedingswinkels, apotheken, tankstations, enz.) moeten voorrang geven aan telewerken vanuit huis. Als telewerken geen optie is, moeten de bedrijven ervoor zorgen dat de regels voor de sociale afstand worden nageleefd:

- afstand van 1,50 meter of meer tussen de werknemers voor functies die geen nauwer contact vereisen,
- markeringen aanbrengen om gebieden af te bakenen,
- Annulering van fysieke vergaderingen of afspraken,
- levering van zeep en water of desinfecterende gel,
- beschermingskleding voorzien voor de jobs waar toch nauwer fysiek contact nodig is;
- desinfectering van de werkplaats,
- informatie aan de werknemers,
- goede hygiënepraktijken,
- duidelijke instructies in geval van tekenen van infectie, ...

Als de maatregelen voor de sociale afstand niet kunnen worden gerespecteerd, moet het bedrijf dat niet tot de cruciale sectoren en essentiële diensten behoort, geheel of gedeeltelijk worden gesloten. Dit is een resultaatsverbintenis.

Als het bedrijf niet sluit en zich niet aan deze regels houdt, kunt u als werknemer in deze volgorde contact opnemen:

1) Met de werkgever en/of de directe meerdere
2) Met de leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk
3) Met de preventieadviseur van de dienst en/of de externe adviseur voor preventie en bescherming op het werk
4) Met de bevoegde regionale directie van het Welzijnscomité voor de Werkplaats
5) Met de lokale politiediensten.

Een formulier voor het melden van overtredingen van Covid 19 controlemaatregelen is beschikbaar hier.


ARAG, uw bondgenoot in Rechtsbijstandverzekering

Over dit onderwerp :

Ik ben een klant van ARAG,hoe steunt u mij in deze periode ?

ARAG blijft u bijstand verlenen in de huidige crisis.

Mijn reis werd geannuleerd vanwege het coronavirus, wie vergoedt mij dan de gemaakte kosten ?

Als u een vliegticket heeft gekocht en de vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij,...