Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Drones worden steeds meer en meer ingezet voor verscheidene doeleinden, zowel binnen het privédomein als het beroepsdomein.

Het gebruik van drones brengt risico’s met zich mee. We moeten dan ook voldoende aandacht hebben voor de veiligheid en privacy.

Door het aanzienlijke gebruik van drones heeft een wettelijk kader voor het gebruik van drones zich opgedrongen. Na onze buurlanden -die reeds al enige tijd een jurdisch kader hadden gecreëerd-, is ook onze Belgische wetgever er in geslaagd een jurdisch kader uit te werken.

De regels betreffende het gebruik van drones werden vastgelegd in een recent Koninklijk besluit van 10 april 2016 (KB m.b.t. het gebruik op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim).

Deze regelgeving heeft evenwel geen betrekking op loutere recreatievluchten.

Wat betekent dit in een notendop voor de recreatievluchten?

Concreet houdt dit in dat het privégebruik van een drone enkel nog mag indien dit gebeurt boven privaat terrein, op maximum 10 meter boven de grond en in overeenstemming met de privacyregelgeving.

Zo mag er binnen het privégebruik niet gevlogen worden in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militaire luchthaventerrein. Ook vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, nucleaire installaties of een groot aantal mensen in open lucht, is niet toegelaten.

Als gebruiker zal u er tevens voor moeten zorgen dat de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond niet in gevaar worden gebracht.

Maakt u gebruik van een drone buiten deze beperkingen? Raadpleeg dan zeker het Koninklijk besluit van 10 april 2016. Zowel voor de bestuurders als voor de toestellen gelden er strikte regels.

Arag,
Uw vertrouwde partner

Bronnen:
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/naar-een-juridisch-kader-voor-drones-in-belgie/article-opinion-673025.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm