Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Op weg naar de voetbaltraining werd mijn zoontje gebeten door een hond. Wat moet ik doen ?

Hij die een dier begeleidt, wordt geacht aansprakelijk te zijn voor de schade die het dier toebrengt. Ongeacht het feit of hij de eigenaar is of enkel de begeleider/bewaarder die het volledige meesterschap over het dier heeft.

In deze situatie adviseren onze juristen het volgende:

1) Noteer zorgvuldig alle gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) van de persoon die het dier begeleidt en vraag tevens de gegevens van zijn verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid (in de volksmond : « BA familiale »). Zorg er tevens voor dat de eigenaar van de hond zo snel mogelijk bij zijn verzekeraar aangifte van het schadegeval doet, en u een kopie zendt van deze aangifte. Noteer ook de nodige gegevens van eventuele getuigen;

2) Bel bij de minste tegenstand van de persoon die het dier begeleidt of indien deze persoon geen verzekeraar heeft, de politie of ga naar het dichtstbijzijnde politiekantoor om een verklaring af te leggen van wat er zich heeft voorgedaan;

3) Laat een arts onmiddellijk overgaan tot een gedetailleerde vaststelling van de letsels;

4) Bewaar nauwkeurig alle bewijsmateriaal m.b.t. het ongeval (ontvangstbewijzen, getuigschriften van terugbetaling door het ziekenfonds, …).

Van zodra de aansprakelijkheid is vastgesteld, zal de verzekeraar van tegenpartij de uitgaven n.a.v. het ongeval (medische, administratieve kosten) en het herstel van de mogelijke lichamelijke en/of morele schade van het ongeval ten laste nemen.

Wij begeleiden u om een minnelijke schikking te bekomen van de verzekeraar van tegenpartij, zorgen voor een afrekening van uw schade en nemen indien nodig de medische expertise ten laste. Wij stellen uw advocaat van uw keuze aan indien er geen akkoord kan getroffen worden wat de aansprakelijkheid of de vergoeding van de schade betreft.

Arag,
Uw vertrouwde partner