Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de procedures voor de rechtbank: vanaf 9 april 2020 gelden er aparte regels.


De regels die hieronder zijn samengevat gelden enkel voor de procedures bij de burgerlijke rechtbank, zoals de familierechtbank, de ondernemingsrechtbank, de vrederechter, enz. en niet voor procedures voor de strafrechtbank.

1. De termijnen

Sommige termijnen worden verlengd:

- De termijnen om een procedure op te starten bij de rechtbank;
- De termijnen om een conclusie op te stellen.
- De termijnen voor de antwoordconclusies worden mee verschoven na een latere datum.
- De partijen kunnen ook afspreken om de oorspronkelijke termijnen te behouden.
- De termijnen om in beroep of in verzet te gaan.

Als die termijnen afloopt tussen 9 april en 17 mei, worden ze automatisch verlengd tot 17 juni 2020.

Als een zaak heel dringend is, kan elke partij aan de rechter vragen om de termijnen niet te verlengen in zijn/haar zaak. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter rond de verlenging van de termijnen.

Opgelet! De einddatum 17 juni kan verschoven worden afhankelijk van hoe de coronacrisis evolueert.


2. De zittingen van de rechtbank

Er is geen zitting van de rechtbank in de volgende situatie:

- als de zitting al was vastgesteld op een datum tussen 11 april en 16 juni 2020;
- en als de partijen conclusies hebben opgesteld.

De rechter beslist dan op grond van de conclusies en de overtuigingsstukken van de partijen. De partijen kunnen geen mondelinge toelichting geven bij de zaak.
In bepaalde zaken kunnen de partijen aan de rechter vragen om hun toch die mogelijkheid te geven, bijvoorbeeld via een videoconferentie of op een datum na de coronacrisis.

Opgelet! De einddatum van de maatregelen kan verschoven worden afhankelijk van hoe de coronacrisis evolueert.


ARAG, uw bondgenoot in Rechtsbijstandverzekering

Over dit onderwerp :

Wat als u door de coronacrisis uw woonkrediet niet meer kunt betalen?

De bankensector is bereid om de kredietlast te verlichten.

Ik ben een klant van ARAG,hoe steunt u mij in deze periode ?

ARAG blijft u bijstand verlenen in de huidige crisis.