Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap


U heeft misschien een mooi project in het vooruitzicht. U hoeft enkel nog bij de notaris langs te gaan om de laatste papieren in orde te brengen. Helaas zal u nog wat extra geduld moeten hebben.

Uw afspraak bij de notaris die gepland staat voor 1 van de komende dagen, wordt geannuleerd en naar een nieuwe datum verplaatst.
Uw notaris verwittigt u daarvan.

Uitzonderingen
Enkel als uw afspraak echt dringend is, zal die nog doorgaan zoals gepland. Bijvoorbeeld:

- Iemand die niet lang meer te leven heeft.
- Wanneer de financiële gevolgen van een uitstel te groot zijn.

Voorzorgmaatregelen
Als uw afspraak toch doorgaat, dan moet u alle voorzorgmaatregelen naleven. U moet:

- Minstens 1,5 meter afstand houden;
- Het aantal personen dat aanwezig is bij de afspraak beperken tot het absoluut minimum.

Onderhandse akte
Sommige aktes kunnen ondertekend worden zonder dat de notaris moet tussenkomen. We noemen dat een onderhandse akte. Een voorbeeld is de verkoopcompromis. Die aktes kunnen vanop afstand ondertekend worden, via mail of via de post.

Meer informatie:
Neem contact op met ons (02 643 12 11) of met uw notaris.
Lees het persbericht van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.ARAG, Uw bondgenoot in rechtsbijstandverzekering