Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Je hebt net een mooie te renoveren woning aangekocht en je wenst achteraan je niet-gemeenschappelijke muur te isoleren. Deze isolatiewerken kunnen echter enkel worden uitgevoerd vanop het perceel van je buur.

Je dient je niet-gemeenschappelijke haag te snoeien, maar je kan dit enkel doen vanop het perceel van je buur.

Je buur weigert echter elke toegang tot zijn erf, ondanks je herhaalde vriendelijke vraag en je herhaaldelijke poging tot overleg.

Wat nu … ?
… Ooit al gehoord van het ladderrecht … ?

Het ladderrecht staat beschreven in het Veldwetboek.
Dit wetboek bepaalt dat je als eigenaar van een niet-gemeenschappelijke muur en/of haag het erf van je buur kan betreden om deze muur en/of haag te onderhouden, te herstellen of te snoeien.

Je moet wel met enkele zaken rekening houden.

Je kan immers enkel het erf betreden op de ‘minst beschadigbare plaats’. Er is echter geen definitie voorhanden wat deze plaats nu exact is en een rechter zal, in geval van blijvende betwisting, geval per geval bekijken welke deze plaats is.
Daarenboven zal je buur, indien je schade zou toebrengen aan het erf van je nabuur tijdens het gebruik van dit ladderrecht, een schadevergoeding kunnen vragen.

Het is dan ook aan te raden om goede foto’s te nemen voordat je je toegang verschaft tot het erf van je buur zodat er achteraf geen discussie kan bestaan over wie welke schade heeft veroorzaakt.

“Beter een goede buur dan een verre vriend”, maar indien niet, laat die ladder maar komen…

Arag,
Uw vertrouwde partner