Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Op oudejaarsavond heb ik een receptie georganiseerd bij mij thuis. Mijn terras, zonder balustrade, was in duisternis gehuld. Toch heeft zich één van mijn genodigden op het terras begeven en is ervan gevallen. Ben ik aansprakelijk?

Het Hof van beroep te Luik heeft zich over dit specifieke geval gebogen en heeft met haar arrest van 7 maart 2016 (gepubliceerd in le Journal des Tribunaux, 2016, p. 516), beslist dat een terras van een zekere hoogte zonder balustrade een gebrek vertoont, wat de aansprakelijkheid van de eigenaar met zich meebrengt.

Deze laatste had de genodigden enkel mondeling de toegang tot het terras verboden en had alleen maar de lichten uitgelaten om hen te ontmoedigen zich naar het terras te begeven.

Dit volstaat niet om de eigenaar van zijn aansprakelijkheid te ontheffen vermits hij wettelijk aansprakelijk is voor de «zaken die hij onder zijn bewaring heeft». Een zaak is gebrekkig wanneer ze een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade aan derden kan veroorzaken. Het gebrekkige karakter wordt in concreto beoordeeld: kon het slachtoffer zich verwachten aan een val, rekening houdende met de toestand van het terras en de verlichting ervan?

In de door het Hof van beroep te Luik behandelde zaak werd beslist dat, rekening houdende met de plaats, het slachtoffer redelijkerwijs kon verwachten dat het terras voorzien was van een balustrade. De eigenaar had de plaats ontoegankelijk moeten maken en zich niet mogen beperken tot eenvoudige mondelinge waarschuwing aan zijn genodigden.

Anderzijds heeft het hof eveneens beslist dat de genodigde een fout heeft begaan door zich te begeven buiten de zone die door de binnenverlichting verlicht was.

In dit geval is er samenloop van fouten, de fout van de eigenaar en die van het slachtoffer. Het Hof van beroep heeft in dit geval de aansprakelijkheid pro-rata bepaald, met name 2/3 voor de eigenaar en 1/3 voor het slachtoffer. De eigenaar zal dus de schade van zijn onfortuinlijke genodigde voor 2/3 dienen te vergoeden.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze rechtspraak:
- Zorg ervoor dat de ruimte die u ter beschikking stelt van uw genodigden veilig is;
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen opdat niemand toegang kan hebben tot niet-beveiligde plaatsen;
- Beperk u niet alleen tot een mondelinge waarschuwing en… zorg goed voor uw genodigden :-) !

Arag,
Uw vertrouwde partner