Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Van 16 tot 22 september 2017 vond in heel Europa de week van de mobiliteit plaats met als hoogtepunt de autoloze zondag op 17 september. Het doel van deze week is andere verplaatsingsmiddelen dan de auto te leren kennen en te gebruiken: trein, fiets, tram, bus … Wij maken gebruik van dit evenement om wat meer duidelijkheid te verschaffen over de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: segway, elektrische step, hoverboard, solowheel,...

Onze LHL voor telefonische juridische bijstand wordt regelmatig met vragen geconfronteerd op dit vlak.

Onder gemotoriseerd voortbewegingstoestel wordt een traag voertuig verstaan met één of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen in geen geval sneller kan rijden dan 18 km per uur. De specifieke benaming die de wegcode eraan gegeven heeft maakt dat deze toestellen geen motorvoertuigen zijn.

Let wel op de regels m.b.t. de wegcode en het rijbewijs.

De elektrische fiets valt niet onder deze wetgeving; Deze valt onder een andere categorie, die van de «fietsen».

Waar moet ik rijden?

Alles hangt af van de snelheid waarmee ik rij:

- ik rij stapvoets (5 - 6 km/u): ik moet de regels volgen die van toepassing zijn voor voetgangers. Ik rij op het voetpad, mag rijden in de voetgangerszones, en gebruik de oversteekplaatsen voor voetgangers;

- ik rij sneller: ik leef de regels na die van toepassing zijn voor fietsers. Als er een fietspad is, rij ik op het fietspad; is er geen fietspad, dan rij ik op de rijweg of de zijberm.

Wanneer mag ik rijden?

Zowel overdag als ‘s nachts. Het toestel moet wel voorzien zijn van een wit of geel licht vooraan en van een rood licht achteraan. De verlichting moet branden tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter. Deze verlichting wordt meestal heel laag bij de grond aangebracht en is moeilijk zichtbaar. Om veiligheidsredenen raden we de gebruikers van deze toestellen ten stelligste aan om te zorgen voor een herhaling van de verlichting op hun lichaam (vb. op hun arm, op hun helm) en een fluo-vest te dragen.

Waar mag ik mijn gemotoriseerd voortbewegingstoestel parkeren?

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd. Het mag dus op het voetpad geparkeerd worden.

Welke lading mag ik vervoeren?

De wetgever heeft werkelijk aan alles gedacht: de lading mag niet meer dan 0,50 meter vooraan en achteraan en 0,30 meter aan elke kant uitsteken. De maximum hoogte van een beladen voortbewegingstoestel is bepaald op 2,50 meter.

De maximum breedte van het toestel zelf is bepaald op 1 meter.

Moet ik houder zijn van een rijbewijs? NEEN

Deze gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden niet gelijkgesteld met een motorvoertuig.

Moet ik een nummerplaat hebben? NEEN

Minimumleeftijd? NEEN

Er werd in de wegcode geen minimumleeftijd bepaald voor het besturen van deze toestellen.

Moet ik verzekerd zijn? JA

De wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen beschouwt deze toestellen wel als motorrijtuigen. Licht u daarom goed in bij uw verzekeringsmaatschappij wat de dekking van het risico betreft. Sommige maatschappijen dekken deze gemotoriseerde verplaatsingstoestellen automatisch in het kader van een BA Privéleven (Familiale).

En de rechtsbijstand?

Ga dit zeker na, maar wees gerust, bij ARAG worden deze toestellen expliciet gedekt.

OPGELET:
Pocket-bikes of mini-brommers zijn geen voortbewegingstoestellen en blijven verboden op de openbare weg.

Arag,
Uw vertrouwde partner