Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Het leven kent jammer genoeg zijn goede en kwade momenten … Wanneer een vriend of vriendin overlijdt, vooral wanneer deze geen contacten meer onderhoudt met zijn/haar erfgenamen, spreekt het voor zich dat u ervoor wil zorgen dat hij/zij een waardige begrafenis krijgt. Misschien heeft uw vriend of vriendin u uitdrukkelijk om deze gunst gevraagd.

Zelfs wanneer er erfgenamen zijn en er een vermogen wordt nagelaten, raden wij toch aan om voorzichtig te zijn.

Het is namelijk zo dat wanneer u in eigen naam de grafzerk bestelt die uw vriend of vriendin gekozen heeft, u zich persoonlijk verbindt ten aanzien van de begrafenisonderneming.

Kan u deze kosten dan niet terugvorderen van de nalatenschap van de overledene?

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat de medeërfgenamen onderling bijdragen in de betaling van de schulden en lasten van de nalatenschap, ieder naar evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt.

De begrafeniskosten behoren wel degelijk tot de lasten van de nalatenschap. Deze kosten moeten echter in verhouding staan tot de stand en het vermogen van de overledene.

Bovendien dient, los van de begrafeniskosten, die van nature uit een dringend karakter hebben, de bestelling en plaatsing van een begrafeniszerk na het overlijden – en zelfs indien de overledene hier uitdrukkelijk de wens toe heeft geuit – ter goedkeuring voorgelegd worden aan de erfgenamen die de nalatenschap hebben aanvaard, om problemen van terugbetaling te vermijden.

Wij raden dus aan om de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen als u een overeenkomst tekent met een begrafenisonderneming: teken niet in eigen naam maar in naam van de nalatenschap van de overledene, zeker indien u zelf geen erfgenaam bent. Anders zal de begrafenisonderneming u terecht beschouwen als enige schuldenaar.

Arag,
Uw vertrouwde partner