Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Jagen zit ingebakken in de cultuur van de mens, bewijze daarvan de jager als ultieme held in het sprookje van Roodkapje.

Sinds mensenheugenis jaagt de mens. Aanvankelijk was dit uit pure noodzaak om te overleven, thans is het vooral een andere vorm van vrijetijdsbesteding.

Vooraleer u zelf de bossen intrekt met een jachtgeweer, dient u echter wel op de hoogte te zijn van de soms wel zeer strenge voorwaarden die ermee gepaard gaan.

De jachtwetgeving dateert al van 1882, maar door de vele wijzigingen blijven er echter nog maar een paar artikels overeind.

Thans is dit een bevoegdheid geworden van de Vlaamse Regering en de Waalse Regering, dewelke beiden inmiddels een eigen Jachtdecreet hebben uitgevaardigd.

In deze decreten wordt uitgebreid beschreven wat er wordt verstaan onder jacht, welke voorwaarden de jagers dienen na te komen, … .

Zo wordt u niet alleen duidelijk gemaakt wat een ‘oryctolagus cuniculus’ en een ‘dama dama’ is, maar wordt er ook beschreven op welke manier een aspirant jager een ‘jachtverlof’ kan bekomen (zijnde de toelating om te jagen), hoe eventuele wildschade wordt geregeld, ….

Aangezien deze mooie sport niet altijd zonder risico’s is, is het ook de evidentie dat een jager een verplichte BA verzekering dient af te sluiten, zodat lichamelijke of materiële schade die per ongeluk aan anderen tijdens de jacht wordt veroorzaakt, gedekt is.

Indien u alle wettelijke verplichtingen hebt nageleefd, kan u naar de winkel lopen en u een jachtgeweer aanschaffen (zonder vergunning !) en vervolgens de bossen intrekken.

Ah ja… en voor diegenen die het echt willen weten… een ‘oryctolagus cuniculus’ is een konijn en een ‘dama dama’ is een damhert…

Arag,
Uw vertrouwde partner