Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Het is weer zover.

Koning Winter staat voor de deur en deze zal wederom voor de nodige ellende zorgen op onze wegen. Ellenlange files, vrachtwagens die niet op de hellingen geraken, ongevallen… De overheid zal in de mate van het mogelijke zorgen dat alle wegen zo goed als mogelijk berijdbaar zijn.
Maar niet alleen op de wegen zelf is het kommer en kwel. Hoe zit het met onze voetpaden ?

(Bijna) iedereen heeft het immers (al dan niet bijna) meegemaakt dat hij/zij onderuitging op een glad voetpad.

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Dient elke burger, zoals een goed burger betaamt, te ruimen voor zijn/haar eigen dorpel? En zo ja, wanneer dan wel?
Alvorens op deze vraag in te gaan, is het ook nuttig om eens te kijken richting overheid. Dient de overheid ook te zorgen voor een ijs-/sneeuwvrij voetpad?

Over het algemeen kan worden aangenomen dat de overheid niet aansprakelijk is voor een glad voetpad, aangezien het voor de weggebruiker (lees: voetpadgebruiker) voorzienbaar is dat het voetpad glad is. Bovendien is het voor de overheid niet mogelijk om op elk ogenblik en overal (alle wegen en voetpaden) de nodige maatregelen te nemen om de voetpaden ijs-/sneeuwvrij te houden.

Wat is dan de verplichting van een burger?

In de meeste politiereglementen staat het ijs-/sneeuwvrij houden van voetpaden opgenomen. Daarnaast is men ook aansprakelijk op grond van het aansprakelijkheidsrecht.
Maar omdat er niet kan worden verwacht dat je op elk moment met een sneeuwschop en strooizout klaar staat, zal een rechter wel oordelen dat de burger de nodige tijd moet krijgen om zijn/haar voetpad voor de woning ijs-/sneeuwvrij te maken.
De rechtbank zal oordelen geval per geval wat de nodige tijd was, alsook welk de omstandigheden waren.

En voor de wintertoeristen onder ons: een (ski)vakantie is geen excuus om niet te (laten) vegen voor je deur. Er wordt immers verwacht dat je de nodige maatregelen hebt genomen zodat iemand anders kan komen vegen voor je deur.

En als er niet geveegd zou zijn op een voetpad, volg de volgende aanwijzingen van “Tablet Infographics”:

“To walk on ice, keep your centre of gravity over your front leg. One animal that has figured this out is a penguin. Think of yourself as a penguin and you’ll be all right.”

 

Arag,
Uw vertrouwde partner