Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Indien u zich in Parijs met een voertuig wil verplaatsen, dient u sinds 16 januari 2017 houder te zijn van het kwaliteitsvignet Crit’Air.

Dit systeem bestaat reeds of zal verder uitgebreid worden naar andere grote Franse steden zoals Rijsel, Lyon, Straatsburg of Grenoble om de strijd aan te gaan tegen de emissie van fijne stofdeeltjes.

Over welke voertuigen gaat het?

Het gaat over alle wegvoertuigen: personenwagens, tweewielers, bussen, zware vrachtauto’s, bedrijfsvoertuigen, … Enkel landbouwvoertuigen en werfvoertuigen zijn vrijgesteld.

Opgelet als u een wagen huurt: stel bij wijze van voorzorg steeds de vraag aan de verhuurmaatschappij, aangezien het de chauffeur is die beboet wordt.

De voertuigen worden per categorie geklasseerd, volgens de EURO-norm die vermeld staat in veld «V.9» van het inschrijvingsbewijs van de wagen. U vindt een simulator op de website.

Is het certificaat verplicht?

Het certificaat is verplicht:
- in de beperkte rijzones (ZCR – zone de restriction restreinte) die door de lokale overheden zijn ingevoerd;
- wanneer er een verkeerscirculatieplan is ingevoerd tijdens pollutiepieken.

Waar het certificaat aanvragen?

Aanvragen m.b.t. voertuigen die niet in Frankrijk zijn ingeschreven dienen te gebeuren via de officiële website:

Voor de zone ‘Europese Unie en Zwitserland’ zal het certificaat volgens de beschikbare informatie 4,80 € kosten (3,70 € + verzendingskost).
Vooraf dient u een up to date scan van het inschrijvingsbewijs van uw voertuig te voorzien. Dit kan in pdf, png of jpeg- formaat (maximum 400 kb).
Het certificaat wordt binnen de 30 dagen opgestuurd naar het adres dat u bij uw aanvraag heeft opgegeven.

Wees voorzichtig: bepaalde websites bieden certificaten aan tegen hogere prijzen! Bestel uw certificaat dus enkel op de officiële website.

Wat te doen bij ontvangst van het certificaat?

Het certificaat Cert’Air moet goed leesbaar vooraan op uw voertuig worden aangebracht, onderaan rechts op de voorruit voor wat personenwagens en zware vrachtauto’s betreft, en op de voorkant van de vork voor gemotoriseerde tweewielers, driewielers en vierwielers.

Wat zijn de sancties?

Wordt beboet:
- het gebruik, het aanmaken of de verkoop van een vals certificaat
- het gebruik van een onleesbaar certificaat;
- de afwezigheid van het certificaat in een beperkte circulatiezone (ZCR) (zowel geparkeerde voertuigen als rijdende voertuigen);
- het niet naleven van de ingevoerde beperkingen in functie van de voertuigcategorie.

De boete kan oplopen tot 375 €.

Zijn er andere Europese steden die een dergelijk systeem van gedifferentieerd rijden voorzien?

Veel Europese steden hebben reeds gelijkaardige zones ingevoerd voor beperkt of gedifferentieerd rijden (53 in Duitsland, Groot-Londen, …).

In Italië zijn er de ZTL (Zona Traffico Limitato). Ze zijn in de meeste grote steden (Bologna, Milaan, Rome, Turijn, …) ingevoerd. Men dient over een speciale toelating te beschikken om in deze zones te mogen rijden. Indien men die toelating niet heeft, loopt men het risico één of zelfs twee boetes te krijgen als men in deze zones parkeert (één boete voor het parkeren, en één boete voor het rijden) Als uw hotel zich in een ZTL bevindt, moet u een tijdelijke toelating vragen bij uw reservatie. Veel toeristen worden op die manier beboet, na te zijn geverbaliseerd na een camera-registratie. De borden die deze zones aangeven zijn niet goed leesbaar.

Arag,
Uw vertrouwde partner